• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people HR

4 augustus 2022

Ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Vanaf 2 augustus 2022 is het ouderschapsverlof deels betaald verlof. Onderstaand 6 interessante HR vragen over het vernieuwde ouderschapsverlof.

 

Wie heeft recht op betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022?

Vanaf deze datum geldt het recht op betaling van ouderschapsverlof voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst (zoals dga’s en huishoudelijke hulp). Werknemers in verschillende familierollen hebben hier recht op.

 

Heeft een werknemer die al ouderschapsverlof heeft opgenomen voor 2 augustus 2022 ook recht op betaald ouderschapsverlof?

Als een werknemer een kind heeft dat per 2 augustus nog niet één jaar is, dan kan de werknemer – als deze nog genoeg ouderschapsverlofaanspraak heeft – betaald ouderschapsverlof opnemen na 2 augustus. De werknemer moet nog minstens recht hebben op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof na 2 augustus 2022.

 

Mijn medewerker heeft ouderschapsverlof aangevraagd maar dat komt echt niet uit, mag ik weigeren?

Nee, dat mag niet. De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de door deze gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

 

Bouwt de werknemer vakantiedagen op tijdens ouderschapsverlof?

De werknemer bouwt over de uren ouderschapsverlof geen vakantie op.

 

Wordt het ouderschapsverlof van augustus 2022 volledig doorbetaald? 

De werknemer krijgt 70% van het dagloon doorbetaald, tot maximaal 70% van het maximumdagloon.

 

Heeft een werknemer wiens kind voor 2 augustus 2022 geboren wordt ook recht op betaald ouderschapsverlof?

Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022) een kind krijgen, mits het kind bij ingang van de wet jonger dan 1 jaar is. Ook moeten ouders op dat moment in dienst zijn en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

 

Vragen over ouderschapsverlof of andere HR vraagstukken neem direct contact met ons op

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op