• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people

8 november 2022

8 veelgestelde vragen over de transitievergoeding

De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. We hebben 8 antwoorden op vragen over de transitievergoeding voor je op een rijtje gezet.

  1. Moet je een transitievergoeding betalen bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden hoef je geen transitievergoeding te betalen. Vaak wordt wel onderhandeld over een beëindigingsvergoeding (en wordt voor de hoogte aangesloten bij de transitievergoeding).

  1. Is een transitievergoeding verschuldigd bij re-integratie in Spoor 2?

Als een werkgever na 104 weken ziekte ontslag aanvraagt bij UWV wegens re-integratie in Spoor 2, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De werkgever kan in dat geval compensatie langdurig zieke werknemer aanvragen voor de transitievergoeding bij UWV.

  1. De werknemer werkte eerst op oproepbasis en was daarna tijdelijk in dienst met een vast maandloon. Hoe bereken ik de transitievergoeding?

Uitgangspunt voor de berekening van de transitievergoeding is het overeengekomen salaris op de einddatum. Het vaste maandloon is in dit geval de basis voor de berekening van de transitievergoeding.

  1. Kun je onderhandelen over de transitievergoeding?

Een werknemer maakt aanspraak op de transitievergoeding bij -kort gezegd- beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Het is mogelijk om over de hoogte van de transitievergoeding te onderhandelen (bijvoorbeeld als een werkgever in financiële problemen verkeert). De werknemer hoeft hier echter niet aan mee te werken.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. Vaak wordt wel een beëindigingsvergoeding betaald (waarbij voor de berekening vaak wordt aangesloten bij de transitievergoeding). Over die vergoeding kan onderhandeld worden.

  1. Hoe bereken je de transitievergoeding bij een loonsanctie?

Als UWV vindt dat de werkgever niet genoeg re-integratie inspanningen heeft geleverd, kan UWV sancties opleggen aan de werkgever. Als de werkgever een loonsanctie krijgt opgelegd, dan moet hij langer het loon doorbetalen. De transitievergoeding moet berekend worden over de totale duur van het dienstverband, dus eveneens het deel van de loonsanctie.

De werkgever kan compensatie aanvragen voor de transitievergoeding na 2 jaar ziekte bij ziekte. Over het deel van de loonsanctie kan de werkgever geen compensatie aanvragen.

  1. UWV beslist na 104 weken ziekte pas later over de ontslagaanvraag. Hoe bereken je de transitievergoeding?

Als een werknemer 104 weken ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. Het kan voorkomen dat UWV pas later beslist op de ontslagaanvraag. De werkgever berekent de transitievergoeding over het dienstverband tot de daadwerkelijke ontslagdatum.

  1. Hoe bereken ik de transitievergoeding als de werknemer recent een flinke loonsverhoging heeft gehad?

Bij de berekening van de transitievergoeding moet je uitgaan van het bruto uurloon, vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Het gaat om het laatstverdiende bruto-uurloon, dat wil zeggen het bruto uurloon op het moment van ontslag. Dat het loon recentelijk flink omhoog is gegaan, maakt daarbij niet uit.

  1. Tellen pensioenpremies mee bij de berekening van de transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt berekend over het (laatstverdiende) loon. Daar vallen pensioenpremies niet onder. De werkgever betaalt de premies aan de pensioenuitvoerder. Bij pensioen verstrekt de pensioenuitvoerder het pensioen aan de medewerker. Ook dan is het geen loon, omdat de werkgever het pensioen niet betaalt.

Vragen neem direct contact met ons op

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op