• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people verzuim

22 maart 2023

Achterstanden WIA-keuringen én beëindiging arbeidsovereenkomst

De laatste tijd worden werkgevers geconfronteerd met het feit dat het erg lang duurt voordat het UWV een werknemer kan keuren ten behoeve van de WIA.

Een wachttijd van circa 6 maanden schijnt inmiddels heel ‘gewoon’ te zijn. Maar hoe zit dat dan met de loondoorbetaling en het einde van het dienstverband?

Loondoorbetaling

Zoals bekend hebben werknemers bij ziekte gedurende maximaal 2 jaar recht op loondoorbetaling.  Na die 2 jaar eindigt de loondoorbetaling. Het feit of wel of geen WIA-uitkering is toegekend óf er zelfs nog geen beslissing over de WIA is genomen, maakt hierbij niet uit.

Wel zien we dat het UWV regelmatig een voorschot op de WIA-uitkering toekent, maar dat voorschot zal dan betrekking hebben op de periode na de 2 jaar loonbetaling.

Beëindiging dienstverband

Na 2 jaar ziekte, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. En op het moment dat er op korte termijn geen uitzicht is op herstel en herplaatsing in ander werk ook niet mogelijk is, kan overwogen worden het dienstverband te beëindigen. De gemakkelijkste manier om dat te doen is met een beëindigingsovereenkomst. De ervaring leert echter dat zolang er geen beslissing is met betrekking tot de WIA-uitkering veel werknemers daaraan niet mee willen werken.

Er rest dan niets anders dan het UWV om toestemming te vragen de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Het UWV toetst in die procedure het volgende:

  • Of de werknemer 104 weken ziek is;
  • Of de werknemer niet binnen 26 weken gaat herstellen;
  • Of de werknemer binnen 26 weken de arbeid niet in aangepaste vorm kan verrichten.

Om het bovenstaande aan te tonen zal er een verklaring van de bedrijfsarts met de aanvraag meegestuurd moeten worden waaruit blijkt dat aan bovenstaande punten is voldaan. Die verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Is die verklaring er niet, dan zal die er alsnog moeten komen en dat zal waarschijnlijk betekenen dat de bedrijfsarts de werknemer moet uitnodigen om die beoordeling te kunnen maken. De bedrijfsarts moet hierin ook uitdrukkelijk ingaan op de belastbaarheid bij werknemer.

Ook al is er dus nog géén WIA-beslissing, dan kan er toch een ontslagaanvraag bij het UWV worden ingediend.

Na de toestemming UWV

Heb je de toestemming van het UWV ontvangen, dan moet er vervolgens opgezegd worden. Let daarbij op de opzegtermijn, de dag waartegen opgezegd kan worden en de duur van de UWV-procedure, die op de opzegtermijn in mindering mag worden gebracht, waarbij er wel minstens een maand aan opzegtermijn moet resteren.

Verder heeft de werknemer uiteraard recht op afwikkeling van het dienstverband, denk met name aan het vakantiegeld (en een eventuele verrekening van het teveel betaalde) en het openstaande tegoed aan vakantiedagen, maar ook aan de transitievergoeding.

Als wij je hierbij kunnen helpen neem dan contact met ons op

Bron TLN.nl

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op