We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wie zijn we en wat doen we

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. We werken met 150 vaste collega’s en een flexibele schil van inhuurkrachten. Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatiefilmpje.

Jouw plaats in de organisatie

Als adviseur externe veiligheid (EV) werk je voor de clusters Geluid, Lucht en Externe Veiligheid van de afdeling Expertise & Advies (E&A) binnen de ODRU. Daarnaast werk je ook voor het team Bedrijven Vergunningverlening en Specialistische Advisering van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD-U). Je legt verantwoording af aan het afdelingshoofd van de ODRU. Binnen jouw vakgebied ben je beleidsondersteunend aan gemeenten en je begeleidt en adviseert over eenvoudige en complexe specialistische werkzaamheden.

Wat ga je doen?

 • Je verricht vakspecialistische werkzaamheden binnen de kaders van vastgesteld beleid en bestaande wet- en regelgeving, zoals:
  1. Het leveren van vakspecialistische adviezen over considerans en voorschriften voor vergunningen van bedrijven;
  2. Het mede vormgeven van bouw-, RO- en transportplannen;
  3. Het behandelen van ontheffingen in kader van vervoer gevaarlijke stoffen en toestemmingen voor laden en lossen in de openbare ruimte;
  4. Bijdragen aan het beheer van de gegevens in het landelijke Risicoregister Gevaarlijke Stoffen (RRGS);
  5. Het voeren van overleg met overheidsinstanties (zoals gemeenten, provincie, VRU), bedrijven en particulieren;
  6. Het incidenteel optreden als toezichthouder.
 • Je adviseert over beleidsontwikkeling (operationeel en/of tactisch) en beleidsuitvoering in nauwe samenwerking met collega’s;
 • Je bent op de hoogte van de nieuwste regelingen en ontwikkelingen en anticipeert daarop;
 • Je draagt zorg voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening, rekening houdend met de wensen van de klant;
 • Je levert op verzoek input ten behoeve van het jaarprogramma en het jaarverslag;
 • Je verricht beheerwerkzaamheden op het eigen vakgebied;
 • Je leidt zo nodig projecten die qua complexiteit passen bij het functieniveau en/of voert deze uit;
 • Je participeert in voorkomende gevallen in de ondersteuning bij rampen en ongevallen;
 • Je levert zo nodig inhoudelijke ondersteuning bij de behandeling van bezwaar- en beroep procedures bij openbare zittingen.

Wat heb je / wat kun je?

 • Minimaal relevante HBO-opleiding;
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelíjk;
 • Je bent organisatiebewust;
 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Je bent accuraat;
 • Je bent sterk in het projectmatig werken
 • Je hebt affiniteit met specifieke specialistische onderwerpen zoals geluid, licht, elektromagnetische straling. Je bent bereid je zo nodig daarin te verdiepen.
 • Je ziet de komst van de Omgevingswet en andere veranderingen in de omgeving als kans voor vernieuwing en ontwikkeling en gaat graag het gesprek hierover aan met collega’s en gemeenten.

Wat krijg je?

 • Een aantrekkelijke baan in een collegiale en informele werkomgeving.
 • Locatie en werkplek zijn flexibel. Thuiswerken wordt ondersteund.
 • Een brutosalaris van maximaal € 4494,-  per maand bij een 36 uur per week functieschaal 10, conform cao SGO.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% van het bruto maandsalaris, dat maandelijks vrij opneembaar is.
 • Goede secundaire arbeids-voorwaarden, w.o. het volgen van opleidingen en trainingen.
 • In eerste instantie een functie voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren is er uitzicht op een aanstelling vooronbepaalde tijd.

Meer informatie?

Kijk eens op het Youtubekanaal van all4people naar de verschillende vacaturefilms voor een indruk van de ODRU-organisatie. Voor nog meer informatie kun je ook per mail contact opnemen met Marcel Tijdhof, onze recruiter van all4people, via ODRU@all4people.nl. Hij reageert binnen 1 dag op jouw bericht.

Lijkt het je wat?

Stuur dan je CV met motivatiebrief uiterlijk 19 april 2021 naar ODRU@all4people.nl ter attentie van Marcel Tijdhof.

We horen graag van je!