• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Arbo & verzuim

Arbo & Verzuim

Wist je dat een zieke medewerker al snel zo’n €260 per dag kost?
Om ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden is voorkomen beter dan genezen! Verzuimpreventie staat centraal bij een gezond bedrijf. Wij ondersteunen je bij het verminderen van verzuim, dringen verzuimkosten terug en een snellere re-integratie.

Neem Contact Op

Wat, hoe en waarom bij ziekteverzuim

Een zieke medewerker is natuurlijk vervelend voor beide partijen. Jij wilt de medewerker het liefst zo snel mogelijk terug op de werkvloer zien. Maar waar haal je de tijd vandaan om dit te begeleiden? Hoe pak je dit aan met alle regels en wetgeving?

Wanneer een medewerker ziek wordt kan all4people je gedurende het verzuimtraject ontzorgen. Wij gaan direct over tot actie zodat jij je bezig kan houden met de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast brengen we in kaart wat er moet gebeuren, zodat jij direct weet wat je kan verwachten.

Je krijgt te maken met een arbeidsdeskundig onderzoek. Hierin adviseert de arbeidsdeskundige over de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer. Je krijgt zo snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting. Daarnaast gaat de bedrijfsarts advies geven. Op basis hiervan worden de stappen binnen het traject bepaald.

Verlagen verzuim: Onze expertise

Onze casemanagers beschikken over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van verzuim. Daarnaast doen we meer dan alleen de wet- en regelgeving volgen. Ons verzuimbeleid is gebaseerd op het geven van persoonlijke aandacht. Met ons als je vaste verzuimpartner kun je rekenen op een verlaging van het verzuim en de kosten!

Voorkomen is beter dan genezen

Het preventief werken aan de gezondheid van je medewerkers verdient zich in de praktijk altijd terug. Wij zien dat voorkomen beter is dan genezen. Met het krijgen van inzicht in de gezondheid van je medewerkers kan je betere beslissingen nemen voor jouw organisatie.

Zo zijn onze verzuimtrainingen voor bedrijven een effectieve manier van ziekteverzuimpreventie. Daarnaast bieden wij een preventief medisch onderzoek (PMO) aan. Dit onderzoek geeft je inzicht in de gezondheid van je medewerkers. Daarnaast ben je als werkgever verplicht tot een RI&E, risico inventarisatie en evaluatie. Ook dit kunnen wij voor je verzorgen. Zo heb je de juiste informatie in handen om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te stimuleren en bewaken.

Laat je adviseren door all4people. 

Tarieven 2023 voor Arbo & Verzuim per medewerker

 
Basis € 49,00 per jaar
Plus* € 135,00 per jaar
Aansluiting verzuimregistratiesysteem Planningsagenda
   
Vaste casemanager
   
Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
   
Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
   
Managementinformatie verzuim
   
Doorgeven beroepsziekten Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
   
Signalering zwangerschap
   
UWV-signalering ziektewet (no-risk)
   
Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
   
Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
   
Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 7e dag
   
   
Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 4e dag
   
   
Telefonische contact casemanager met werknemer 4e dag
   
   
Telefonisch vervolgconsult casemanager met werknemer inclusief terugkoppeling
   
   
Spreekuur Bedrijfsarts 6e week | probleemanalyse | advies | terugkoppeling
   
   
Terugkoppeling Bedrijfsarts spreekuur binnen 2 werkdagen
   
Opstellen Plan van Aanpak en bespreken werkgever en werknemer
   
   
Signalering 42e weekmelding UWV
   
Overige inzet op basis van losse verrichtingen
   
   
   
* Abonnementsprijs afhankelijk verzuimpercentage
   
   

Jouw keuze

Wil je graag meer informatie over onze verzuimbegeleiding en de verschillende pakketten? Neem dan contact op voor een kennismaking. Tijdens dit gesprek bespreken we je wensen en kunnen we aangeven wat past bij jouw bedrijf. 

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Waarom regel je Arbo en Verzuim bij all4People
Onze casemanagers beschikken over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van verzuim. Daarnaast doen we meer dan alleen de Wet- en regelgeving volgen. Ons verzuimbeleid is gebaseerd op het geven van persoonlijke aandacht. Met ons als je vaste verzuimpartner kun je rekenen op een verlaging van het verzuim en de kosten!
Wat is de Wet verbetering poortwachter
De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat bij ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag wordt begonnen met actieve begeleiding van de werknemer. Het doel hiervan moet zijn een snelle terugkeer in het arbeidsproces.

De uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever. De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd.
Wat doet een casemanager verzuim
Een casemanager verzuim begeleidt en voert regie over het re-integratieproces namens de werkgever en is het aanspreekpunt voor de werknemer. Daarnaast geeft de casemanager advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen in het kader van de Wet verbetering poortwachter.
Wat doet een bedrijfsarts
De bedrijfsarts beoordeelt de ziekmelding van werknemer. Hij richt zich daarbij op het functioneren van de werknemer en niet op de klachten. Dit betekent dat de bedrijfsarts zoveel mogelijk zal kijken naar wat de werknemer nog wel kan doen, ondanks zijn beperkingen. De bedrijfsarts roept werknemer regelmatig op om het ziektebeeld te beoordelen, bespreekt de voortgang van de re-integratie en adviseert over de stappen die gezet moeten worden.

De bedrijfsarts moet zich houden aan wettelijke privacyregels en mag geen medische informatie of andere privé-informatie van de werknemer aan werkgever verstrekken. De bedrijfsarts mag werkgever wél informeren over de functionele beperkingen en mogelijkheden van werknemer en de gevolgen daarvan voor het werk.
Wat is een probleemanalyse
Is een werknemer ziek en dreigt er langdurig verzuim, dan is de werkgever verplicht een probleemanalyse op te laten stellen. Deze wordt opgesteld door een bedrijfsarts, dit gebeurt uiterlijk in de 6e ziekteweek. De probleemanalyse
moet in het re-integratiedossier worden opgenomen.
Wat is een plan van aanpak
Is een werknemer 8 weken arbeidsongeschikt, dan moet er volgens de Wet verbetering poortwachter een plan van aanpak worden gemaakt. Het plan van aanpak wordt door de werkgever samen met de werknemer opgesteld. Hierin worden afspraken over de functiemogelijkheden vastgelegd, het advies van de bedrijfsarts wordt uiteraard meegenomen.
Eerstejaarsevaluatie
Als werknemer een jaar arbeidsongeschikt is, moet er een eerstejaarsevaluatie worden gemaakt. Tijdens deze evaluatie gaan de werkgever en werknemer na of de ingeslagen weg om de werknemer zo snel mogelijk aan passende arbeid te helpen, de juiste is.
Wat is een arbeidsdeskundigonderzoek
In een onderzoek adviseert een arbeidsdeskundige werkgever over de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer. Om erachter te komen hoe de werknemer het best duurzaam herstelt, gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werknemer en werkgever.
Wat is een 2e spoortraject
Lukt het niet werknemer bij de huidige werkgever aan passende arbeid te helpen, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Een loopbaancoach gespecialiseerd in tweede spoor helpt hierbij.
Ziek en loondoorbetaling
De wet beschermt een zieke werknemer, als er voldaan wordt aan de wettelijke vereisten. Werkgever is verplicht gedurende twee jaar tijdens ziekte van werknemer het loon door te betalen. Ook biedt de wet ontslagbescherming, werkgever mag gedurende twee jaar tijdens ziekte werknemer niet ontslaan.
Wat is een PAGO
Je bent als bedrijf verplicht om medewerkers op gezette tijden een Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Wat de gezondheidsrisico’s van het werk zijn, dat zijn de uitkomsten van het PAGO-onderzoek. Een medewerker is niet verplicht hieraan mee te werken.
Wat is een PMO
Je bent als bedrijf verplicht om medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Gezondheid van medewerkers heeft immers doorlopend aandacht nodig. Met een PMO krijgt de medewerker inzicht hoe het er met de gezondheid ervoor staat en waar extra werk aan de winkel is.

Een PMO helpt medewerkers bewuster te worden van hun gezondheid, vitaliteit en hoe ze duurzaam inzetbaar kunnen zijn en vooral ook blijven.

Meedoen aan een PMO is op vrijwillige basis.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op