De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in aanstaande. Door de WAB wordt vast minder vast en flex minder flex. De nieuwe maatregelen moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarom zijn er zes maatregelen opgesteld om werknemers meer zekerheid te bieden en om werkgevers te sturen naar vaste contracten.

Wijziging WW-premie: Vast contract lage WW-premie, flexibel contract hoge WW-premie

Met de ingang van de WAB wordt het aantrekkelijker gemaakt om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract een lagere WW-premie dan voor werknemers met een flexibel contract. Ook een contract voor bepaalde tijd wordt aangemerkt als een flexibel contract. De sectorpremie vervalt met de komst van de WAB. Met ingang 01-01-2020 kent de WW-premie alleen nog een laag en een hoog tarief.

Versoepeling ontslagrecht: cumulatie grond

Met de WAB komt er een negende ontslaggrond; de zogenaamde cumulatie grond. Deze negende grond maakt het voor werkgevers mogelijk om combinaties te maken van de overige achtontslaggronden om toch tot ontslag te kunnen overgaan.

Transitievergoeding vanaf 1e werkdag

Met ingang van 01-01-2020 betaal je bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract altijd een transitievergoeding. Het maakt niet uit wat de lengte van een contract is geweest. Een medewerker heeft dus vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding bij ontslag.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

De ketenregeling wordt gewijzigd. Vanaf 01-01-2020 mogen er weer drie contracten worden aangeboden in maximaal drie jaar, voordat een contract voor onbepaalde tijd aangeboden moet worden.

Payrollwerknemer gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Met de WAB krijgen payroll medewerkers dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in vaste dienst. Dit betekent dat payroll contracten voortaan vallen onder de ketenregeling.

Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vasteuren na twaalf maanden

Een oproepkracht mag maximaal een jaar op oproepbasis werken. Daarna mag je geen oproepcontract meer aanbieden. Tenzij de medewerker zelf flexibel wil blijven werken. En de oproeptermijn is verruimd. Je medewerker oproepen moet minstens vier dagen van te voren. Doe je dat in minder dan vier dagen? Dan is de oproepkracht niet verplicht om te komen werken. Voor afmelden geldt hetzelfde. Als je binnen vier dagen voor aanvang afzegt, moet je de oproepkracht loon betalen voor het aantal uur waarvoor de medewerker is opgeroepen.

Heb je vragen neem contact met ons op?