• Alle HR services op één plek
 • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
 • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people

27 december 2023

Bewaartermijnen werknemersgegevens uit dienst 2024

Voor de werknemers­gegevens in het personeels­dossier gelden in 2024 verschillende bewaartermijnen. Voor sommige gegevens is er een bewaartermijn van 1 of 2 jaar. En voor andere gegevens is er een bewaartermijn van 5 of 7 jaar. Onderstaand een kort overzicht.

Bewaartermijn 1 jaar na dienstverband

Voor een aantal werknemers­gegevens in het personeels­dossier geldt een maximaal toegestane bewaartermijn van slechts één jaar. Het betreft documenten die te maken hebben met de sollicitatie­gegevens van een werknemer:

 • Sollicitatiebrief of sollicitatieformulier
 • Curriculum vitae (cv)
 • Referenties
 • Correspondentie met de sollicitant
 • Getuigschriften
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Psychologisch onderzoek
 • Assessments

Bewaartermijn 2 jaar na dienstverband

Deze termijn geldt voor het overgrote deel van de werknemers­gegevens in het personeels­dossier. Hieronder vallen:

 • De arbeids­overeenkomst (inclusief wijzigingen)
 • Correspondentie over benoemingen, promotie/demotie en ontslag
 • Afspraken over het lidmaatschap van de ondernemingsraad
 • Ingevuld formulier functioneringsgesprek
 • Ingevuld beoordelingsformulier
 • Verslagen in het kader van de Wet verbetering poortwachter (bij ziekte)
 • Correspondentie met de bedrijfsarts en het UWV over ziekte­verzuim en re-integratie
 • Verslagen over probleemsituaties (inclusief financiële problemen)

Bewaartermijn 5 jaar na dienstverband

De volgende documenten moet je tot vijf jaar na het einde van het dienstverband van een werknemer in het personeels­dossier bewaren:

 • Loonbelastingverklaringen (ook als deze zijn vervangen door nieuwe)
 • Kopie van het identiteitsbewijs

Bewaartermijn 7 jaar na dienstverband

De Belastingdienst beschouwt bepaalde onderdelen van de bedrijfsadministratie als zogeheten ‘basis­gegevens’. Dit zijn gegevens die van fiscaal belang zijn. Hieronder valt onder meer de salarisadministratie. Deze moet je minimaal zeven jaar bewaren.

Dat geldt ook voor de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens ex-werknemer (stamkaart)
 • Datum van indiensttreding
 • Salarisadministratie
 • Arbeidsvoorwaarden (aanvullende arbeids- en salarisafspraken)
 • Arbeidsvoorwaarden over samenleving/partnerschap
 • Afstandsverklaring woon-werkverkeer

Bron ondernemenmetpersoneel

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op