Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij UWV voor een compensatie van transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor de aanvraag zijn diverse documenten nodig.

De aanvraag compensatie van de transitievergoeding verloopt via het werkgeversportaal van UWV (waarvoor eHerkenning nodig is).

Bewijsstukken voor compensatie transitievergoeding

Documenten die nodig kunnen zijn voor de aanvraag van de compensatie:

  • kopie van de arbeidsovereenkomst;
  • stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals een ontslagvergunning van UWV, een beschikking van de kantonrechter of een beëindigingsovereenkomst (hierin moet concreet staan dat langdurige arbeidsongeschiktheid de reden van de contractbeëindiging is);
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding (een bankafschrift);
  • gebruikte gegevens voor de berekening van de betaalde transitievergoeding;
  • loonstroken rondom de ziekteperiode van de ontslagen werknemer;
    • de loonstrook van de periode voor de datum waarop uw werknemer 1 jaar ziek was;
    • de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is.

Tot wanneer aanvragen?

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer u compensatie kunt aanvragen. U de aanvraag binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald indienen.

Aanvraagformulier UWV verduidelijkt eisen voor compensatie

Soms verlangt UWV van de aanvrager dat hij nog aanvullende informatie opstuurt. Mist een werkgever bepaalde gegevens, dan betekent dit niet dat hij de compensatie per definitie misloopt. 100% zekerheid over de compensatie heeft hij dan echter niet.

Vragen neem direct contact met ons op, wij helpen graag.