Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als  je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. Op die datum gaat de nieuwe ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in.

Bij langdurige ziekte van een werknemer moet de werkgever het loon maximaal twee jaar doorbetalen. De nieuwe compensatieregeling moet een opeenstapeling van kosten tegengaan voor werkgevers die al twee jaar het loon hebben doorbetaald van zieke werknemers.

Ook zorgt de regeling ervoor dat werknemers niet te lang in onzekerheid blijven. Door de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers het dienstverband vaak niet na twee jaar ziekte en laten ze het doorlopen als slapend dienstverband. Het dienstverband blijft dan bestaan, maar de werknemer krijgt geen loon meer. De werkgever blijft wel verantwoordelijk voor diens re-integratie.

Voorwaarden compensatie

De compensatieregeling is van toepassing op transitievergoedingen die een werkgever op of na 1 juli 2015 heeft betaald. Er is geen recht op compensatie als het einde van de ziekteperiode van twee jaar al voor 1 juli 2015 lag. Voor de compensatie geldt als eerste voorwaarde dat de werknemer is  ontslagen vanwege langdurige ziekte. Daarnaast had de werknemer wettelijk gezien recht op een transitievergoeding. Ten derde moet er een transitievergoeding betaald zijn aan de werknemer.

Bewijs

De werkgever moet kunnen bewijzen dat aan deze voorwaarden voldaan is. Dat kan bijvoorbeeld met de ontslagvergunning van UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter. Was er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden,  dan kun je ook de beëindigingsovereenkomst gebruiken.

Voor de aanvraag van de compensatie geldt een regeling voor ‘oude gevallen’. Dit betreft transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015, maar voor 1 april 2020 betaald zijn aan werknemers die na twee ziektejaren ontslagen zijn. Hiervoor moet de werkgever uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. UWV beslist binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag of er compensatie geldt.

Transitievergoeding na 1 april 2020

Voor compensatie van een transitievergoeding die u vanaf 1 april 2020 betaalt aan een werknemer die twee jaar ziek is geweest, moet u de vergoeding eerst volledig hebben betaald. Ook mogen er op het moment van aanvraag van de compensatie niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop u de transitievergoeding heeft overgemaakt. UWV beslist voor een transitievergoeding die u vanaf 1 april 2020 heeft betaald in principe binnen acht weken of u de compensatie krijgt. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar en beroep indienen.

Documenten goed bewaren

Wil je als werkgever gebruik maken van de compensatieregeling dan doe je er goed aan alle documenten te bewaren over het einde van het dienstverband, de reden daarvan en de berekening en betaling van de transitievergoeding. Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding kun je het digitale formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ invullen. Dit staat vanaf 1 april 2020 op het werkgeversportaal van UWV.nl.

Vragen over de regeling en/of je hier als werkgever voor in aanmerking komt, neem direct contact met ons op

Bron PW