Regelmatig worden wij benaderd over de spelregels rondom een zieke medewerker in relatie tot de Wettelijke verplichtingen. Bijgaand een handig overzicht.

  1. Ziekmelden

Zodra je werknemer ziek is, meld je dit bij een arbodienst of bedrijfsarts. Dit moet je wettelijk gezien binnen één week na de eerste ziektedag doen. Als je verzekerd bent tegen ziekteverzuim, moet je het vaak al op de eerste ziektedag doorgeven aan de arbodienst.

Zorg dat je vanaf de ziekmelding alle afspraken vastlegt en bewaart. Ook de afspraken die je telefonisch maakt met je medewerker moet je zwart op wit (kan ook via een e-mail) bevestigen. Dit ‘bewijsmateriaal’ heb je mogelijk later nog nodig. Zie stap 5 en 9.

  1. Probleemanalyse laten uitvoeren

Is je werknemer zes weken ziek, dan moet de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.

  1. Plan van Aanpak maken

Binnen acht weken na de ziekmelding (uiterlijk twee weken na de probleemanalyse) moet je als werkgever een Plan van Aanpak (PvA) maken.

Dit doe je in samenwerking met je zieke werknemer. In dit plan beschrijf je concreet wat jij en je werknemer gaan doen om de werkzaamheden (op den duur) weer te hervatten. Bespreek dit plan regelmatig met je werknemer. Als de situatie verandert, pas het plan dan direct aan.

  1. Voortgang bespreken

Iedere zes weken moet je als werkgever met je werknemer de voortgang bespreken. Dat hoef je trouwens niet allemaal zelf te doen. Je kunt als werkgever een ‘casemanager’ kiezen. Dat is iemand die de uitvoering van het Plan van Aanpak begeleidt en controleert.

Wel is het handig om zelf op de hoogte te blijven van de voortgang. Jij bent als werkgever uiteindelijk verantwoordelijk.

  1. Re-integratiedossier bijhouden

Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet je een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle stappen die jij en je werknemer hebben genomen om re-integratie mogelijk te maken.

Alle afspraken die je hebt vastgelegd en de formulieren en documenten die je hebt gebruikt bij de vorige vier stappen, vormen het re-integratiedossier. Ook alle documentatie die bij de volgende stappen hoort, moet je toevoegen aan het dossier.

  1. Ziek melden bij het UWV

Is je werknemer 42 weken ziek? Dan moet je dit melden bij het UWV. Dit kun je online doen, via het werkgeversportaal.

  1. Jaarevaluatie doen

Tussen week 46 en week 52 na de ziekmelding, volgt een eerstejaarsevaluatie. Jij en/of je casemanager kijkt dan samen met je werknemer terug op het (bijna) afgelopen jaar. Je stelt vast welk re-integratieresultaat je in het tweede ziektejaar wil behalen en hoe je dat samen gaat aanpakken. Mogelijk is er sprake van het opstarten van een tweede spoortraject.

  1. Werk en werkplek aanpassen

Na een jaar ziekte ben je als werkgever verplicht om het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aan te passen, als dit nodig is. Dit mag natuurlijk ook eerder, als het kan en gewenst is door beide partijen.

  1. Re-integratieverslag maken

Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan maak je een re-integratieverslag. Dit doe je in overleg met je werknemer. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.

  1. WIA aanvragen

Als je werknemer na 87 weken nog niet aan de slag kan, ontvangt hij een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terugsturen aan het UWV. Daarna beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en voert de WIA-keuring uit. Als er aan de wettelijke voorwaarden is voldaan start de WIA-uitkering voor je werknemer.

 

Uiteraard zijn onze verzuimbegeleiders beschikbaar om hierover met je in gesprek te gaan. Aarzel niet maar neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag.