Project omschrijving

all4people.nl: 2e Spoor

Re-integratie 2e spoor betekent dat je als werkgever een langdurig zieke medewerker moet begeleiden naar een andere passende baan buiten het bedrijf. Voldoe je niet of onvoldoende aan deze wettelijke verplichting, dan legt UWV een boete op. Dit kan een extra jaar loondoorbetaling zijn.

All4people.nl ontwikkelde een effectief en innovatief re-integratietraject 2e spoor. In dit 6 of 12 maanden durende traject van werk naar ander werk zetten we persoonlijke coaching, trainingen en diverse middelen in om de medewerker optimaal te begeleiden.

  • Doel is ander Werk Scoren!

  • Volledig UWV-proof dossier

  • Online loopbaanassessment

  • Hoge tevredenheid kandidaat

  • Hoge tevredenheid werkgever

  • Jobhunten

all4people.nl

Tweede spoor

Re-integratie 2e spoor vraagt om specifieke kennis van wet- en regelgeving en de arbeidsmarkt. Wil je snel meer duidelijkheid over hoe je een tweede spoor het beste kunt aanpakken? Neem dan contact op met all4people.nl

CONTACT