Project omschrijving

Verzuimexpert met een actieve aanpak

Maak gebruik van de expertise en jarenlange ervaring van all4people.nl voor de verzuimbegeleiding binnen je bedrijf!

Iedere ondernemer heeft wel eens te maken met zieke medewerkers. Meestal is dit prima binnen het team op te vangen door collega´s. Maar wat als het verzuim langer duurt? Of als je medewerker zich heel makkelijk meerder malen per jaar ziekmeldt? Hierdoor groeit de werkdruk bij collega’s en/of er blijft werk liggen. Dan is het inschakelen van een deskundige en vooral actieve verzuimbegeleider – ook wel ‘Casemanager verzuim’ genoemd – van groot belang. Je personeel is per slot van rekening het kapitaal van de onderneming.

Verzuim beïnvloedt de bedrijfsprocessen en is bovendien een hoge kostenpost. En last but not least: je bent als werkgever verplicht om alle zaken rondom ziekteverzuim zelf te regelen.

All4people heeft verschillende verzuimpakketten waaruit naar gelang de behoefte gekozen kan worden.

Neem contact op

Verzuimbegeleiding met een scherpe blik én no-nonsense aanpak

De regelgeving omtrent ziekteverzuim is vaak onderhevig aan allerlei veranderingen. Waar moet je nu wel of niet aan voldoen als werkgever?

Van de verzuimbegeleider (Casemanager verzuim) kun je verwachten dat hij of zij met een scherpe blik naar de verzuimsituatie binnen je bedrijf kijkt. Onze casemanagers zijn experts op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), ze kunnen het verzuimdossier direct oppakken en in duidelijke taal toelichten.

Want van all4people.nl hoef je geen dure woorden en ingewikkelde termen te verwachten. Ons DNA bestaat uit Praktisch, Perspectief en Prijs/Kwaliteit. Door deze werkwijze kunnen we ook de lastigere kwesties op een prettige en deskundige wijze aanpakken.

Neem contact op

Actie en interactie

Heb je behoefte of twijfel je of het wel nodig is om een expert op het gebied van verzuimbegeleiding in te schakelen? Neem dan contact op voor een afspraak met All4people.nl. Je kunt namelijk beter vanaf het begin het verzuim kundig aanpakken, want het laatste wat je wil is dat er een verzuimcultuur binnen je organisatie ontstaat waarbij ook de gezonde medewerkers overbelast raken en gaan uitvallen.

Wat kunnen wij doen voor je:

 • adequaat verzuimbeleid en -protocol ontwikkelen;
 • aanbieden van ons digitale en beveiligde verzuimsysteem;
 • inschakelen van een deskundige verzuimbegeleider om de zieke medewerker te begeleiden in overleg met werkgever;
 • proceshandhaving Wet Verbetering Poortwachter;
 • effectieve gesprekken voeren;
 • WVP-dossier op orde houden;
 • doormeldingen aan verzekeraars, arbodiensten etc.;
 • advisering bij subsidie, No-Risk en vangnetmogelijkheden;
 • advies met betrekking tot verzuimscenario’s;
 • indien nodig het opstellen van een verplichte risico-inventarisatie en evaluatie;

 • Wekelijks contact met casemanager.

Aarzel niet om contact op te nemen bij welke vorm van verzuimbegeleiding dan ook, denk aan HR-advies, 2e spoor, UWV, outplacement. We houden bij all4people.nl niet van afwachten en gaan het liefst aan de slag voordat er zich (grotere) problemen aandienen. Onze werkwijze is gebaseerd op actie en interactie, daar staan we voor!

Tarieven

Activiteiten Basis
€42,15
per medewerker per jaar
Plus
€95,85
per medewerker per jaar
Aansluiting verzuimregistratiesysteem PreAct
Vaste casemanager
Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
Managementinformatie verzuim | overzichten
Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
Signalering zwangerschap
UWV-signalering ziektewet (no-risk)
Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 4e dag
Telefonische contact casemanager met werknemer 4e dag
Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 7e dag
Telefonisch vervolgconsult casemanager met werknemer inclusief terugkoppeling
Spreekuur Arboarts 6e week | probleemanalyse | advies| terugkoppeling
Terugkoppeling Arboarts spreekuur binnen 1 werkdag
Opstellen Plan van Aanpak en bespreken werkgever en werknemer
42e weekmelding UWV
Overige inzet op basis van losse verrichtingen O.B.V. tarief O.B.V. tarief

“AL JE PERSONEELSZAKEN GOED GEREGELD”

Neem contact op