Project omschrijving

Re-integratie tweede spoor

Een werknemer die ziek is, gaat over het algemeen na een tijdje weer gewoon aan het werk. Soms is er echter sprake van langdurig verzuim en wordt duidelijk dat de werknemer niet meer kan terugkeren in zijn eigen functie. Een werkgever moet een werknemer die langdurig ziek is, of is geweest, weer aan het werk helpen en ondersteunen bij reintegratie vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Eerst wordt er gekeken naar de re-integratie van de werknemer bij zijn eigen werkgever. Als dat niet lukt, zoekt de werkgever vervolgens naar passend werk op een andere plek binnen het bedrijf. Dit heet het 1e spoor. Als ook dit niet kan, volgt re-integratie tweede spoor: de werkgever helpt de werknemer te zoeken naar geschikt werk buiten het eigen bedrijf. Je kunt je voorstellen dat dit een traject is dat zorgvuldig begeleidt dient te worden.

Neem contact op

Reintegratie: wat voor werk past?

Reintegratie begint altijd met het weer opnieuw kijken naar wat voor werk bij je werknemer past. Een profiel van de mogelijkheden en de daaraan gekoppelde beroepen en functies vormen de basis om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar het is ook van groot belang om te kijken hoe de werknemer ervoor staat. In veel gevallen heeft hij of zij nogal wat tegenslagen moeten verwerken en soms is er sprake van een deuk in het zelfvertrouwen, ook hierbij wordt ondersteuning geboden. Bij het re-integratie traject wordt vervolgens gekeken naar de vraag op de arbeidsmarkt en vooral waar de vacatures te vinden zijn. Voor een re-integratie tweede spoor traject kun je all4people.nl inschakelen om de werknemer te ondersteunen bij het zoeken naar werk buiten de organisatie.

Neem contact op

Re-integratie laten begeleiden door all4people.nl

Wij kunnen je zieke werknemer helpen bij het verhelderen van zijn vaardigheden, achtergrond en beperkingen. Vervolgens kunnen we verschillende diensten inzetten:

  • koers bepalen van re-integratie tweede spoor;
  • motiveren van de medewerker tijdens de reintegratie;
  • ondersteuning bij het zoeken van gepaste vacatures;
  • activeren van eigen netwerken;
  • verbetering van de sollicitatievaardigheden;
  • job coaching op de nieuwe werkplek.

Werkgeversnetwerk

We zijn trots op ons sterke werkgeversnetwerk waarin dagelijks vacatures beschikbaar zijn. Hierdoor is er veel mogelijk! Denk bijvoorbeeld aan een stage of een dag meelopen bij de potentiële werkplek. Heb je vragen over het re-integratie traject van een werknemer? Neem dan vrijblijvend contact op met all4people.nl, we helpen je graag op weg!

“AL UW PERSONEELSZAKEN
GOED GEREGELD”

Neem contact op