Project omschrijving

all4people.nl: Verzuimbegeleiding

Als je personeel in dienst hebt, zul je op enig moment met verzuimbegeleiding te maken krijgen. Een zieke medewerker kost al snel zo’n € 240 per dag. Om de impact van een zieke werknemer zo laag mogelijk te houden is een goede begeleiding belangrijk.

All4people.nl garandeert een forse daling van verzuim en verzuimkosten, met:

Altijd een deskundige sparringpartner in het traject
Het nauwlettend volgen en bewaken van het proces en de voortgang
Doelgerichte begeleiding van werknemers: zo snel mogelijk weer aan de slag
Overname van al het werk inzake de Wet Verbetering Poortwachter

all4people.nl

Verzuim-
begeleiding

Ben je niet tevreden over de huidige arbodienst, ontbreekt de kennis of de tijd om je hier deskundig en efficiënt mee bezig te houden? Wil je snel meer duidelijkheid over onze aanpak? Neem dan contact op met all4people.nl

CONTACT

Wat is kenmerkend voor onze aanpak?

Een snelle terugkeer naar de werkvloer staat altijd voorop, wat kan iemand wel! Het verschil in aanpak en resultaat zit ‘m in de weg daarnaartoe. Wij kiezen voor korte lijnen tussen casemanager, bedrijfsarts en werkgever. En bovenal voor een persoonlijke en vooral positieve benadering.

Door die aanpak te combineren met een flinke dosis kennis van wet- en regelgeving en de back-up van juridisch adviseurs, kunnen we de kosten aan verzuim al snel terugdringen. En dat is toch waar je als ondernemer zo snel mogelijk naar toe wil? Neem contact op met all4people.nl en we gaan direct aan de slag!

Basis

43per medewerker per jaar
 • Aansluiting verzuimregistratiesysteem PreAct
 • Vaste casemanager
 • Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
 • Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
 • Managementinformatie verzuim | overzichten
 • Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
 • Signalering zwangerschap
 • UWV-signalering ziektewet (no-risk)
 • Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
 • Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
 • Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 7e dag
 • Terugkoppeling Arboarts spreekuur binnen 1 werkdag
 • 42e weekmelding UWV
 • Overige inzet op basis van losse verrichtingen (op basis van tarief)

Plus

95per medewerker per jaar
 • Aansluiting verzuimregistratiesysteem PreAct
 • Vaste casemanager
 • Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
 • Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
 • Managementinformatie verzuim | overzichten
 • Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
 • Signalering zwangerschap
 • UWV-signalering ziektewet (no-risk)
 • Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
 • Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
 • Telefonisch vervolgconsult casemanager met werknemer inclusief terugkoppeling
 • Terugkoppeling Arboarts spreekuur binnen 1 werkdag
 • 42e weekmelding UWV
 • Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 4e dag
 • Telefonische contact casemanager met werknemer 4e dag
 • Spreekuur Arboarts 6e week | probleemanalyse | advies | terugkoppeling
 • Opstellen Plan van Aanpak en bespreken werkgever en werknemer
 • Overige inzet op basis van losse verrichtingen (op basis van tarief)