Project omschrijving

WVP kort op de bal

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter, ofwel WVP, ingesteld.

Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt en vaak voorkomt. Niet onbelangrijk omdat 1 ziektedag je al snel zo’n € 240 kost. De basisregels van de Wet Poortwachter zijn je vast wel bekend. Je hebt als werkgever een aantal Wettelijke verplichtingen (dit geldt overigens tevens voor de werknemer), die al beginnen bij dag 1 van de ziekmelding.

Wat moet je doen, wat mag nu wel en wat mag niet in verband met de WVP en in het kader van de privacy? Hoelang moet ik het loon doorbetalen, wat is een probleemanalyse, hoe stel ik een plan van aanpak op en hoe voorkom ik een loonsanctie van heet UWV? Wat moet ik doen als een medewerker onvoldoende meewerkt aan de re-integratie? Op dat soort vlakken horen we regelmatig dat het voor werkgevers lastig wordt.

Juist op al deze vragen kunnen de verzuimspecialisten van all4people je helpen. En zeg eens eerlijk, ben je eigenlijk niet veel liever bezig met de groei van je bedrijf?

Neem contact op

Wet Poortwachter samen verantwoordelijk

De rol van de werkgever is steeds belangrijker geworden op het gebied van ziekte en verzuim. Jij en de verzuimende medewerker moeten er alles aan doen om de medewerker weer snel en gezond terug te laten keren in het werkproces, daar heeft de Wet Verbetering Poortwachter regels voor opgesteld.

Natuurlijk adviseert een bedrijfsarts jou (of je HR-afdeling), maar de Wet Poortwachter legt de verantwoordelijkheid bij jullie samen. Juist daarom raden we aan om je bij dit soort kwesties te laten ondersteunen. Het is namelijk een hele verantwoordelijkheid, met een aantal strikte regels waar je je aan moet houden om alles goed te laten verlopen en de zieke medewerker zo snel mogelijk weer gezond en wel aan het werk te krijgen.

Wet Verbetering Poortwachter

Onze casemanagers verzuim adviseren en helpen je hierbij.

Neem contact op

all4people helpt je

Je bent als werkgever dus verplicht om je aan de Wet Verbetering Poortwachter te houden. Je moet je aan een vastgelegd stappenplan houden, waarin alle fases zijn vastgelegd. Van de eerste ziekmelding tot aan het moment na 87 weken, als je werknemer nog niet aan de slag kan, tot aan het aanvragen van een WIA-uitkering bij het UWV. Ook al is het stappenplan helder, je kunt je voorstellen dat zo’n traject veel tijd en geld kost.

Het is mogelijk om het gehele traject, of op het moment dat langdurig verzuim aan de orde is, all4people.nl in te schakelen om het gehele proces rondom Wet Poortwachter over te nemen. Alle partijen hopen natuurlijk dat de situatie zo snel mogelijk weer terug is bij het oude, maar in sommige gevallen kan verzuim leiden tot een 2e spoortraject of WIA-uitkering. Dan is het goed dat we de casus vanaf het begin of aan al begeleid hebben. Schakel all4people.nl in.

 • verzuimbegeleiding

 • bewaking via ons digitale en beveiligde verzuimsysteem

 • inschakelen van een deskundige verzuimbegeleider om de zieke medewerker te begeleiden

 • proceshandhaving Wet Verbetering Poortwachter

 • effectieve verzuimgesprekken voeren

 • UWV-proof verzuimdossier

 • doormeldingen aan verzekeraars, etc.

 • advisering bij subsidies, no-risk en vangnet

 • advies met betrekking tot verzuimscenario’s

 • opstellen van een verplichte risico-inventarisatie en uitvoeren pmo

 • opstellen verzuimbeleid

Tarieven

Activiteiten Basis
€42,15
per medewerker per jaar
Plus
€95,85
per medewerker per jaar
Aansluiting verzuimregistratiesysteem PreAct
Vaste casemanager
Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
Managementinformatie verzuim | overzichten
Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
Signalering zwangerschap
UWV-signalering ziektewet (no-risk)
Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 4e dag
Telefonische contact casemanager met werknemer 4e dag
Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 7e dag
Telefonisch vervolgconsult casemanager met werknemer inclusief terugkoppeling
Spreekuur Arboarts 6e week | probleemanalyse | advies| terugkoppeling
Terugkoppeling Arboarts spreekuur binnen 1 werkdag
Opstellen Plan van Aanpak en bespreken werkgever en werknemer
42e weekmelding UWV
Overige inzet op basis van losse verrichtingen O.B.V. tarief O.B.V. tarief

“JE VERZUIM GOED GEREGELD”

Neem contact op