Project omschrijving

WVP om snel en effectief in te grijpen

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter, ofwel WVP, ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt en voorkomt. De basisregels van de Wet Poortwachter zijn je vast wel bekend. Je hebt als werkgever een aantal verplichtingen (dit geldt overigens tevens voor de werknemer), die al beginnen bij de ziekmelding. Wat mag nu wel en wat mag niet in verband met de WVP en AVG? En op dat vlak horen we regelmatig dat het voor werkgevers wat lastiger wordt. Natuurlijk kan All4people je hierbij helpen.

Neem contact op

Wet Poortwachter legt verantwoording bij jullie samen

De rol van de werkgever is steeds belangrijker geworden op het gebied van ziekte en verzuim. Jij en de verzuimende medewerker moeten er alles aan doen om de medewerker weer snel en gezond terug te laten keren in het werkproces, daar heeft de Wet Verbetering Poortwachter regels voor opgesteld. Natuurlijk adviseert een bedrijfsarts jou (of je HR-afdeling), maar de Wet Poortwachter legt de verantwoordelijkheid bij jullie samen. Juist daarom raden we aan om je bij dit soort kwesties te laten ondersteunen. Het is namelijk een hele verantwoordelijkheid, met een aantal strikte regels waar je je aan moet houden om alles goed te laten verlopen en de zieke medewerker zo snel mogelijk weer gezond en wel aan het werk te krijgen. Onze Casemanager verzuim helpt je hierbij.

Neem contact op

Wet Verbetering Poortwachter – WVP

Je bent als werkgever dus verplicht om je aan de Wet Verbetering Poortwachter te houden. Je moet je aan een vastgelegd stappenplan houden, waarin alle fases zijn vastgelegd. Van de eerste ziekmelding tot aan het moment na 87 weken, als je werknemer nog niet aan de slag kan, tot aan het aanvragen van het WIA-formulier van het UWV. Ook al is het stappenplan helder, je kunt je voorstellen dat zo’n traject veel tijd en geld kost. En zeg eens eerlijk, ben je eigenlijk niet veel liever bezig met de groei van je bedrijf? Het is mogelijk om het gehele traject, of op het moment dat langdurig verzuim aan de orde is, all4people.nl in te schakelen om het gehele proces rondom Wet Poortwachter over te nemen. Alle partijen hopen natuurlijk dat de situatie zo snel mogelijk weer terug is bij het oude, maar in sommige gevallen kan verzuim leiden tot een 2e spoor of outplacementtraject. Dan is het goed dat we de casus vanaf het begin of aan al begeleid hebben. Schakel dus all4people.nl in en heb al je personeelszaken goed geregeld!

 • adequaat verzuimbeleid en -protocol ontwikkelen;
 • aanbieden van ons digitale en beveiligde verzuimsysteem;
 • inschakelen van een deskundige verzuimbegeleider om de zieke medewerker te begeleiden in overleg met werkgever;
 • proceshandhaving Wet Verbetering Poortwachter;
 • effectieve gesprekken voeren;
 • WVP-dossier op orde houden;
 • doormeldingen aan verzekeraars, arbodiensten etc.;
 • advisering bij subsidie, No-Risk en vangnetmogelijkheden;
 • advies met betrekking tot verzuimscenario’s;
 • indien nodig het opstellen van een verplichte risico-inventarisatie en evaluatie.

Basis

41per medewerker per jaar
 • Aansluiting verzuimregistratiesysteem PreAct
 • Vaste casemanager
 • Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
 • Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
 • Managementinformatie verzuim | overzichten
 • Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
 • Signalering zwangerschap
 • UWV-signalering ziektewet (no-risk)
 • Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
 • Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
 • Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 7e dag
 • Terugkoppeling Arboarts spreekuur binnen 1 werkdag
 • 42e weekmelding UWV
 • Overige inzet op basis van losse verrichtingen (op basis van tarief)

Plus

93,25per medewerker per jaar
 • Aansluiting verzuimregistratiesysteem PreAct
 • Vaste casemanager
 • Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
 • Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
 • Managementinformatie verzuim | overzichten
 • Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
 • Signalering zwangerschap
 • UWV-signalering ziektewet (no-risk)
 • Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
 • Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
 • Telefonisch vervolgconsult casemanager met werknemer inclusief terugkoppeling
 • Terugkoppeling Arboarts spreekuur binnen 1 werkdag
 • 42e weekmelding UWV
 • Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 4e dag
 • Telefonische contact casemanager met werknemer 4e dag
 • Spreekuur Arboarts 6e week | probleemanalyse | advies | terugkoppeling
 • Opstellen Plan van Aanpak en bespreken werkgever en werknemer
 • Overige inzet op basis van losse verrichtingen (op basis van tarief)

“AL UW PERSONEELSZAKEN
GOED GEREGELD”

Neem contact op