Project omschrijving

Ziekteverzuim en kosten

Wist je dat een zieke medewerker al snel zo’n € 240 per dag kost? Om de impact van ziekteverzuim binnen je organisatie zo laag mogelijk te houden, is een goede begeleiding belangrijk. All4people.nl heeft als doel het realiseren van een forse daling en voorkoming van verzuim, kosten terugdringen en een snelle terugkeer naar de werkvloer. We zijn voor jou de deskundige sparringpartner in het verzuimbeleid traject. We volgen nauwlettend de voortgang van de begeleiding van het ziekteverzuim en het 2e spoortraject. Bovendien nemen we al het werk inzake de Wet Verbetering Poortwachter over en zetten we in op doelgerichte begeleiding van werknemers: zo snel mogelijk aan de slag! Onze casemanagers beschikken over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van verzuim. Wij doen meer dan alleen de Wet- en regelgeving volgen. Ons verzuimbeleid is gebaseerd op het geven van persoonlijke aandacht.

Neem contact op

Verzuim en terugkeer begeleiden

Een zieke medewerker is natuurlijk vervelend voor beide partijen. De medewerker kampt met ziekte en jij wil hem of haar eerlijk gezegd zo snel mogelijk weer terug op de werkvloer zien. Maar eigenlijk heb je geen tijd om die terugkeer uitgebreid te begeleiden. Dan komen er ook nog al die regels en wetgeving bij kijken…Dat vind je als je het eerlijk toegeeft toch best lastig! All4people.nl ontlast je bij al deze vragen. We brengen helder in kaart wat er precies moet gebeuren, zodat je direct weet wat je van ons kunt verwachten en wat de kosten zijn. Als je ons inschakelt gaan we direct over tot actie zodat jij je bezig kunt houden met de dagelijkse bedrijfsvoering.

Neem contact op

Verzuimbeleid hangt samen met veel factoren

Bij verzuim wordt vaak al snel gedacht aan ziekteverzuim. Maar er zijn ook nog andere soorten, zoals arbeidsongeschiktheid of conflictverzuim. Voor alle gevallen is een goed verzuimbeleid onmisbaar, dit om verdere problemen te voorkomen. Daarnaast is aandacht voor preventie van belang, net als een professionele begeleiding van de re-integratie fase. Zo zie je dat alle materie rondom ziekteverzuim heel divers is en samenhangt met allerlei factoren. Schakel all4people.nl in als partner en je kunt rekenen op een tevreden bevredigend en passend resultaat voor alle betrokken partijen.

 • adequaat verzuimbeleid en -protocol ontwikkelen;
 • aanbieden van ons digitale en beveiligde verzuimsysteem;
 • inschakelen van een deskundige verzuimbegeleider om de zieke medewerker te begeleiden in overleg met werkgever;
 • proceshandhaving Wet Verbetering Poortwachter;
 • effectieve gesprekken voeren;
 • WVP-dossier op orde houden;
 • doormeldingen aan verzekeraars, arbodiensten etc.;
 • advisering bij subsidie, No-Risk en vangnetmogelijkheden;
 • advies met betrekking tot verzuimscenario’s;
 • indien nodig het opstellen van een verplichte risico-inventarisatie en evaluatie.

Basis

41per medewerker per jaar
 • Aansluiting verzuimregistratiesysteem PreAct
 • Vaste casemanager
 • Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
 • Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
 • Managementinformatie verzuim | overzichten
 • Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
 • Signalering zwangerschap
 • UWV-signalering ziektewet (no-risk)
 • Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
 • Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
 • Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 7e dag
 • Terugkoppeling Arboarts spreekuur binnen 1 werkdag
 • 42e weekmelding UWV
 • Overige inzet op basis van losse verrichtingen (op basis van tarief)

Plus

93,25per medewerker per jaar
 • Aansluiting verzuimregistratiesysteem PreAct
 • Vaste casemanager
 • Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
 • Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
 • Managementinformatie verzuim | overzichten
 • Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
 • Signalering zwangerschap
 • UWV-signalering ziektewet (no-risk)
 • Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
 • Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
 • Telefonisch vervolgconsult casemanager met werknemer inclusief terugkoppeling
 • Terugkoppeling Arboarts spreekuur binnen 1 werkdag
 • 42e weekmelding UWV
 • Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 4e dag
 • Telefonische contact casemanager met werknemer 4e dag
 • Spreekuur Arboarts 6e week | probleemanalyse | advies | terugkoppeling
 • Opstellen Plan van Aanpak en bespreken werkgever en werknemer
 • Overige inzet op basis van losse verrichtingen (op basis van tarief)

“AL UW PERSONEELSZAKEN
GOED GEREGELD”

Neem contact op