Project omschrijving

Ziekteverzuim en kosten

Wist je dat een zieke medewerker al snel zo’n € 240 per dag kost? Om de impact van ziekteverzuim binnen je organisatie zo laag mogelijk te houden, is een goede begeleiding belangrijk.

All4people.nl heeft als doel het realiseren van een forse daling en voorkoming van verzuim, kosten terugdringen en een snelle terugkeer naar de werkvloer. We zijn voor jou de deskundige sparringpartner in het verzuimbeleid traject. We volgen nauwlettend de voortgang van de begeleiding van het ziekteverzuim en het 2e spoortraject. Bovendien nemen we al het werk inzake de Wet Verbetering Poortwachter over en zetten we in op doelgerichte begeleiding van werknemers: zo snel mogelijk aan de slag!

Onze casemanagers beschikken over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van verzuim. Wij doen meer dan alleen de Wet- en regelgeving volgen.

Ons verzuimbeleid is gebaseerd op het geven van persoonlijke aandacht.

Neem contact op

Verzuim en terugkeer begeleiden

Een zieke medewerker is natuurlijk vervelend voor beide partijen. De medewerker kampt met ziekte en jij wil hem of haar eerlijk gezegd zo snel mogelijk weer terug op de werkvloer zien. Maar eigenlijk heb je geen tijd om die terugkeer uitgebreid te begeleiden. Dan komen er ook nog al die regels en wetgeving bij kijken…Dat vind je als je het eerlijk toegeeft toch best lastig!

All4people.nl ontlast je bij al deze vragen. We brengen helder in kaart wat er precies moet gebeuren, zodat je direct weet wat je van ons kunt verwachten en wat de kosten zijn.

Als je ons inschakelt gaan we direct over tot actie zodat jij je bezig kunt houden met de dagelijkse bedrijfsvoering.

Neem contact op

Kies voor een top verzuimbeleid

Schakel all4people.nl in als je vaste verzuimpartner en je kunt rekenen op verlaging van het verzuim en de kosten. Met een tevreden en passend resultaat voor alle betrokken partijen.

  • Altijd actueel verzuimprotocol

  • Eenvoudig verzuimsysteem

  • Vaste casemanager

  • Bewaking Wet Verbetering Poortwachter

  • Wekelijks contact met werkgever en werknemer

  • Arboarts op locatie mogelijk

  • Verzuimdossiers altijd op orde

  • Meldingen aan verzekeraars, UWV, etc

  • Advies en bewaken subsidies, No-Risk en vangnet

  • Advies tot verzuimscenario’s;

  • Risico-inventarisatie en PMO

  • Voorkomen verzuim

Tarieven

Activiteiten Basis
€42,15
per medewerker per jaar
Plus
€95,85
per medewerker per jaar
Aansluiting verzuimregistratiesysteem PreAct
Vaste casemanager
Autorisatie verzuim- en herstelmelden inclusief verwerking
Volledige verslaglegging | dossiervorming WvP
Managementinformatie verzuim | overzichten
Doorgeven beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en werkgever
Signalering zwangerschap
UWV-signalering ziektewet (no-risk)
Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade
Toesturen bedrijfsgerichte informatie personeelsvertegenwoordiging OR
Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 4e dag
Telefonische contact casemanager met werknemer 4e dag
Telefonisch overleg casemanager met leidinggevende 7e dag
Telefonisch vervolgconsult casemanager met werknemer inclusief terugkoppeling
Spreekuur Arboarts 6e week | probleemanalyse | advies| terugkoppeling
Terugkoppeling Arboarts spreekuur binnen 1 werkdag
Opstellen Plan van Aanpak en bespreken werkgever en werknemer
42e weekmelding UWV
Overige inzet op basis van losse verrichtingen O.B.V. tarief O.B.V. tarief

“JE ZIEKTEVERZUIM GOED GEREGELD”

Neem contact op