• Alle HR services op één plek
 • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
 • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people HR

16 juni 2022

Het vernieuwde ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 breidt de regeling van het ouderschapsverlof uit. Vanaf dan krijgen ouders die ouderschapsverlof opnemen negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Door invoering van het deels betaalde ouderschapsverlof wil het kabinet het aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Ouders krijgen 70% van het dagloon doorbetaald, tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het verlof mogen ze gespreid opnemen, bijvoorbeeld een dagdeel per week, zolang het maar gebeurt voor de eerste verjaardag van het kind.

Behalve het betaalde ouderschapsverlof behouden beide ouders het bestaande recht op 26 weken onbetaald verlof, op te nemen in de acht jaar na de geboorte van het kind. De weken betaald verlof worden daarvan afgetrokken; na negen weken betaald verlof mag een werknemer nog zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Neemt een werknemer slechts 7 weken betaald verlof op? Dan blijven er 19 weken onbetaald verlof over.

Voorwaarden vernieuwd betaald ouderschapsverlof

Het betaalde ouderschapsverlof heeft de volgende voorwaarden:

 • De negen weken betaald ouderschapsverlof kunnen (verspreid) worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.
 • Het kind hoeft niet geboren te zijn na 2 augustus 2022. Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022) een kind krijgen, mits het kind bij ingang van de wet jonger dan 1 jaar is.
 • Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst (zoals dga’s en huishoudelijke hulp).
 • Het betaald ouderschapsverlof geldt voor de werknemer die: – de wettelijke ouder is; of het kind heeft erkend; of samenwoont met het kind, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder); of de pleegzorgouder of adoptieouder is.

Rechten en plichten

 • Is de aanvraag voor ouderschapsverlof twee maanden voor de dag waarop de werknemer het verlof wil laten ingaan schriftelijk bij je ingediend?
 • Heeft de werknemer een verklaring van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof? Een (vorige) werkgever is verplicht om die op aanvraag te verstrekken.
 • Heeft de werknemer in de aanvraag vermeld:
  • voor welke periode de werknemer ouderschapsverlof wil opnemen (de ingangsdatum van het verlof en het einde ervan mag de werknemer afhankelijk stellen van de bevallingsdatum, van het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging);
  • per welke datum de werknemer het verlof wil laten ingaan;
  • welk aantal uren per week de werknemer het verlof wil opnemen; en
  • de spreiding van die uren over de week?
 • Als het ouderschapsverlof niet goed uitkomt, is er dan een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zodat je de manier waarop de werknemer het verlof wil invullen kan wijzigen? Daarvan is overigens niet snel sprake; zo zijn ‘er is geen goede vervanging op de dag van het ouderschapsverlof’, ‘vervanging kost te veel geld’, ‘projecten komen stil te liggen’ of ‘wij hanteren een bepaalde minimumwerkweek’ geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
 • Staat er iets in de geldende cao, de arbeidsovereenkomst of zijn er afspraken met de werknemer die stellen dat je de ouderschapsverlofuren moet doorbetalen? Zo niet, dan hoef je de ouderschapsverlofuren niet door te betalen. Dat geldt ook bij ziekte en vakantie.
 • Staat er iets in de cao of de pensioenregeling over het doorbetalen van pensioenpremie? Zo niet, dan bouwt de werknemer geen pensioen op over de uren ouderschapsverlof.
 • Als de werknemer verzoekt het reeds opgenomen ouderschapsverlof niet op te nemen of voort te zetten, is de reden daarvan dan dat de werknemer zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof opneemt? In dat geval mag de werkgever niet weigeren.
 • Is er sprake van onvoorziene omstandigheden, dan mag de werkgever wel weigeren om mee te werken aan het niet opnemen of niet voort te zetten van het verlof, mits daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang aanwezig is.

Aanvraag vernieuwd betaald ouderschapsverlof

De werkgever moet de aanvraag voor het betaald ouderschapsverlof doen bij UWV.nl/werkgevers. Je vraagt de uitkering aan via de Verzuimmelder of Digipoort. UWV keert het betaalde deel van het ouderschapsverlof uit. Bij de aanvraag kan de werkgever aangeven of de uitkering moet worden overgemaakt aan de werkgever of aan de werknemer.

Vragen neem contact met ons op

Bron Hr rendement

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op