In de huidige situatie betaalt een werkgever bij ontslag een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd en als de overeenkomst op initiatief van de werkgever eindigt.

Verder geldt voor de berekening van de transitievergoeding dat de arbeidsovereenkomst wordt afgerond op volledig gewerkte halve jaren. Voor de eerste tien jaar van een dienstverband bedraagt de transitievergoeding een zesde van het brutomaandsalaris voor ieder half jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De transitievergoeding is voor de jaren daarna een vierde maandsalaris per gewerkte zes maanden.

Wijzigingen transitievergoeding 2019

Het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert dit. Vanaf de eerste werkdag hebben werknemers recht op een transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. De zogeheten referteperiode van twee jaar verdwijnt dus.

In de nieuwe situatie wordt de hoogte van de vergoeding berekend per dag dat het dienstverband heeft geduurd en zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren. Er moet bijvoorbeeld ook transitievergoeding uitgekeerd worden bij opzegging tijdens de proeftijd.

Verschil tussen vast en tijdelijk contract verkleinen

Verder verlaagt het wetsvoorstel de transitievergoeding bij een dienstverband van langer dan tien jaar naar de standaardhoogte van een zesde maandsalaris per gewerkt half jaar. Deze wijzigingen moeten het kostenverschil tussen vaste en tijdelijke contracten bij ontslag verkleinen. Dat maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract aan te bieden.

Hoogte transitievergoeding berekenen 2020

Een werknemer heeft 9 jaar en 4 maanden bij een bedrijf gewerkt en zijn brutomaandsalaris bedraagt 3000 euro. Hij wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. In de huidige situatie moet er transitievergoeding betaald worden van 9000 euro bruto. Het gaat om 18 blokken van een half jaar, vermenigvuldigd met 500 euro bruto (1/6 x 3000).

In de nieuwe situatie geldt een transitievergoeding van 9333,33 euro bruto. Dit bestaat uit 9000 euro voor de 9 dienstjaren (18 maal 500 euro) en 333,33 voor de 4 maanden. Voor dat laatste deel geldt de volgende formule: (brutosalaris/brutomaandsalaris) x (1/3 brutomaandsalaris / 12) = (12000/3000) x (1000/12) = 4 x 83,33 = 333,33 euro.

Bron PWnet