• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
loopbaancoaching Algemene Voorwaarden Klachtenreglement

6 oktober 2021

Is het Personeelshandboek nog up to date?

Veel bedrijven werken met een personeelshandboek, personeelsreglement of arbeidsvoorwaardenreglement dat arbeidsvoorwaarden en ordevoorschriften bevat. Hoe u het ook noemt, zeker voor bedrijven zonder CAO kan een personeelshandboek houvast bieden en een vraagbaak zijn voor werknemers. Bovendien biedt het personeelshandboek handvatten voor degene in de organisatie die met P&O-taken is belast. Het Personeelshandboek dient u periodiek te toetsen en eventueel aan te passen. Vaak is in januari weer zo’n moment.

Het personeelshandboek kan twee doelen dienen

  1. Als het bedrijf niet onder een CAO valt, worden in het personeelshandboek de arbeidsvoorwaarden en andere ‘huisregels’ vastgelegd.
  2. Bij bedrijven die wel onder een (bedrijfstak-)CAO vallen, is het personeelshandboek een handzame uitwerking of toelichting op de CAO.

Doorgaans, maakt het personeelshandboek onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. De werknemer is daarom gehouden om de voorschriften en regels in het handboek na te leven, want deze heeft immers zijn/haar handtekening gezet onder de arbeidsovereenkomst.

Inhoud

Het personeelshandboek bestaat onder meer uit een opsomming van de belangrijkste primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals salarissen, pensioenregelingen, bonussen en lease-autogebruik). Verder kunnen daarin ook huisregels worden verwerkt. U kunt dan denken aan de wijze van ziekmelding, pauzes, werktijden, aanvragen van vakantie en een gedragscode voor het aannemen van geschenken.

Aanpassen van het personeelshandboek

Het personeelshandboek bewijst zijn nut als de werkgever regels wil veranderen, omdat dan niet alle individuele arbeidsovereenkomsten aangepast hoeven te worden. In het personeelshandboek is geregeld dat de werkgever de bevoegdheid heeft om zaken in het handboek te wijzigen. Overigens kan dat niet zo maar; wijzigingen moeten wel aan de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden voorgelegd.

Vragen over het het personeelshandboek, neem contact met ons op.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op