Per 1 januari 2020 wijzigt de duur van de ketenbepaling van twee naar drie jaar.

Een werkgever kan dit jaar nog een tussenperiode inlassen waarin de werknemer niet werkt en de werknemer vervolgens op    1 januari 2020 weer een nieuw tijdelijk contract aanbieden, zodat hij deze werknemer geen vast contract hoeft te geven.

Een voorbeeld: een tweede jaarcontract van een werknemer loopt op 1 september 2019 af. De werkgever kan dan een tussenpoos inlassen van vier maanden en de werknemer vervolgens op 1 januari 2020 een tijdelijk contract van maximaal acht maanden aanbieden, zonder de duur van de (nieuwe) ketenbepaling te overschrijden.

Let op: de periode van vier maanden telt in dit voorbeeld mee in de duur van de ketenbepaling. Last de werkgever een tussenpoos van meer dan zes maanden in, dan begint de ketenbepaling opnieuw: de werkgever kan dan weer drie tijdelijke contracten sluiten binnen een periode van drie jaar voordat de werknemer recht heeft op een vast contract.

Vragen

Heb je vragen over de nieuwe ketenbepaling in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Neem dan contact op met een van onze HR-adviseurs zijn helpen graag.

 

 

Bron rendement.nl