• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Wij-van-A4P-scaled-e1650454188538_bigger

Loonsancties | all4people

Neem vrijblijvend contact op

Een loonsanctie kan flink in de papieren lopen. Wanneer een zieke medewerker na twee jaar een WIA-uitkering aanvraagt, dient u als werkgever namelijk te kunnen aantonen dat u uw re-integratieverplichtingen voldoende bent nagekomen. U loopt anders het risico dat u het salaris moet doorbetalen van uw zieke medewerker tot een jaar na uitdiensttreding. In 2021 legde het UWV meer dan 4100 keer een loonsanctie op. Kies daarom voor all4people. Wij ontzorgen u volledig wanneer u te maken krijgt met langdurig ziekteverzuim. 

Waarom het UWV u een loonsanctie oplegt 

Een zieke werknemer is voor niemand fijn, zeker als iemand langere tijd afwezig is. Voor u als werkgever niet, omdat het extra organisatiekracht kost om het werk te verdelen dat blijft liggen. Voor de werknemer net zo min; hij of zij kiest er immers niet voor om ziek te zijn. Bovendien wordt het steeds lastiger om terug te keren in het arbeidsproces naarmate iemand langer ziek is. Hiervoor is de Wet verbetering poortwachter in het leven geroepen. 

In deze wet staat nauwkeurig omschreven wat er van u en uw werknemer verwacht wordt en wanneer. Deze re-integratieverplichtingen volgt u samen op en u legt ze vast. Alle inspanningen zijn erop gericht om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

Is de werknemer na twee jaar nog steeds ziek, dan kan hij of zij een WIA-uitkering aanvragen, binnen 91 weken na de eerste ziekmelding. Het UWV beoordeelt dan aan de hand van het re-integratieverslag of u er alles aan gedaan heeft om de werknemer weer terug aan het werk te helpen. Wanneer het UWV uw inspanningen als werkgever onvoldoende aanmerkt, kunt u een loonsanctie verwachten. 

Hoe ziet een loonsanctie eruit voor u als werkgever  

Deze houdt in dat u als werkgever het loon van de zieke werknemer verplicht moet doorbetalen, tot maximaal een jaar. U kunt de medewerker in deze periode niet ontslaan. Er zijn twee types loonsanctie die het UWV kan opleggen.

Administratieve loonsanctie 

Het UWV beoordeelt allereerst of de aanvraag op tijd is ingediend en of het re-integratiedossier compleet is. Is dit niet het geval dan krijgt u een administratieve loonsanctie opgelegd. U bent bijvoorbeeld niet tijdig met het re-integratietraject gestart. Of het plan van aanpak ontbreekt. 

Inhoudelijke loonsanctie 

Wanneer uw aanvraag als tijdig en volledig wordt aangemerkt, volgt de inhoudelijke beoordeling. Een arbeidsdeskundige van het UWV bekijkt dan onder andere of u als werkgever voldoende actie heeft ondernomen om passend werk te vinden. Is dit binnen uw bedrijf, dan wordt dit ook wel 1e spoor re-integratie genoemd. 

Het is alleen lang niet altijd mogelijk dat een werknemer de oude functie weer oppakt. Soms kan deze zelfs niet terugkeren naar dezelfde organisatie. In dit geval bent u als werkgever verplicht om te kijken naar geschikt werk buiten het eigen bedrijf. Deze vorm van re-integratie heet 2e spoor.  

Als het UWV deze inspanningen als onvoldoende bestempelt, volgt er een inhoudelijke loonsanctie. 

Wat u kunt doen om de loonsanctie te laten vervallen

Heeft u toch een loonsanctie gekregen? Dan heeft u de mogelijkheid om de periode te bekorten waarin u het loon moet doorbetalen. Dat doet u door de tekortkomingen te herstellen die het UWV heeft vastgesteld. All4people kan u daarbij begeleiden, zodat uw aanvraag alsnog wordt goedgekeurd en de loonsanctie stopgezet. 

Wij bekijken op welke punten uw aanvraag is afgekeurd. Vervolgens gaan we aan de slag om die samen met u en uw werknemer te herstellen. Hierna dienen we een bekortingsverzoek in bij het UWV. Daarin beschrijven we per tekortkoming welke acties u samen heeft ondernomen. Wanneer het UWV vervolgens oordeelt dat u wél aan alle eisen voldoet, komt de loonsanctie te vervallen en wordt de WIA-aanvraag goedgekeurd.

Neem contact met ons op wanneer we u kunnen helpen om de loondoorbetalingsperiode efficiënt en snel te bekorten. 

Wij nemen uw zorgen uit handen

Wij bieden u als werkgever ondersteuning wanneer het misgaat in dit proces, maar ook hiervoor geldt: voorkomen is beter dan genezen. Arbo en verzuim is een specialistisch vakgebied en niet elke HR-medewerker kent alle wetgeving die hierbij komt kijken. Wilt u er zeker van zijn dat u ook op dit vlak uw personeelszaken goed voor elkaar heeft? Ga dan een samenwerking aan met all4people. 

Bij ons kunt u vertrouwen op die diensten van onze volledige arbodienst, vanaf de allereerste ziekmelding tot aan de goedkeuring van de WIA-aanvraag. Zo hebben we arbeidsdeskundigen die u zowel bij de re-integratie van spoor 1 als spoor 2 kunnen begeleiden. Daarnaast hebben we ervaren en betrokken bedrijfsartsen en case managers. 

Neem vandaag nog contact op en laat ons weten hoe we u ook op het gebied van loonsancties kunnen helpen.

Hoe helpen wij wanneer u een loonsanctie is opgelegd?

  • Ondersteuning bij administratieve loonsanctie 
  • Ondersteuning bij inhoudelijke loonsanctie 
  • Opstellen bekortingsverzoek voor UWV
  • Verzuimdossier compleet maken
  • Vaste casemanager
  • Bewaking Wet verbetering poortwachter
  • Wekelijks contact met werkgever en werknemer
  • Melding aan verzekeraars en UWV

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op