De maximale transitievergoeding in 2021 is € 84.000,00

Het maximumbedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. In de Macro-Economische Verkenning wordt deze ontwikkeling voor 2021 geraamd op: 1,4%. Na afronding leidt dit voor 2021 tot een bedrag van € 84.000,00

Bron Rijksoverheid.nl