Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2021 met 17 euro omhoog naar 1701 euro per maand. Bij de vorige aanpassing, op 1 juli 2020, steeg het minimumloon al met 27 euro extra per maand. Onderstaand de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021.

Het WML-bedrag wordt 2 keer per jaar gewijzigd
Twee keer per jaar, op 1 juli en 1 januari wordt het wettelijk minimumloon (WML) opnieuw vastgesteld door de minister van SZW. Daarbij wordt de algemene loonontwikkeling in Nederland gevolgd.

Weliswaar begint de laagste loonschaal in veel cao’s met een salaris boven het WML-bedrag, maar als er geen cao is, moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2021
Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2021:

Met ingang van 1 juli 2021 bedraagt het minimumloon:
Per maand: € 1.701,00;
Per week: € 392,55;
Per dag: € 78,51.


Bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2021

Per maand, week en dag

Minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2021)
Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 plus € 1.701,00 € 392,55 € 78,51
20 jaar € 1360,80 € 314,05 € 62,81
19 jaar € 1020,60 € 235,55 € 47,11
18 jaar € 850,50 € 196,30 € 39,26
17 jaar € 671,90 € 155,05 € 31,01
16 jaar € 586,85 € 135,45 € 27,09
15 jaar € 510,30 € 117,75 € 23,55

Per uur

Minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2021)
Fulltime 21 plus 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,91 € 8,73 € 6,55 € 5,46 € 4,31 € 3,77 € 3,28
38 uur € 10,34 € 8,27 € 6,20 € 5,17 € 4,09 € 3,57 € 3,10
40 uur € 9,82 € 7,86 € 5,89 € 4,91 € 3,88 € 3,39 € 2,95

 

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Bron Personeelsnet