• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people Rijksoverheid

18 november 2021

Ouders krijgen vanaf augustus 2022 ouderschapsverlof door UWV deels betaald

Om meer ruimte te geven om werk en zorg te combineren, zet het kabinet een volgende stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 voor 9 van de 26 weken voor de helft het ouderschapsverlof betaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Geen extra kosten werkgevers
Werknemers hebben nu recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Door vanaf augustus 2022 het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, wil het kabinet een belemmering wegnemen om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Naar verwachting zullen 200 duizend ouders gebruik maken van die mogelijkheid.

Het UWV verzorgt de uitkering, dus werkgevers hoeven het salaris niet voor de helft door te betalen. Mogelijk zullen vakbonden wel proberen om een extra aanvulling op de cao-agenda zetten.

Uitkering van UWV tot 50% dagloon
Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op.

Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon.

Betaald verlof opnemen in jaar na geboorte
Het betaalde ouderschapsverlof van 9 weken moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

Derde stap van kabinet
Het kabinet geeft met de besluiten rondom werk en ouderschap invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans. Zo volgt de invoering van betaald ouderschapsverlof op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind.

Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben recht op betaald zwangerschapsverlof van zestien tot twintig weken, en hebben straks bovendien recht op negen weken doorbetaald ouderschapsverlof.

Bron Personeelsnet

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op