• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people HR

14 december 2021

Ouderschapsverlof 2022

Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op een uitkering gedurende 9 van de 26 weken ouderschapsverlof. Ook is in de Wet arbeid en zorg (WAZO) een aanpassing van het aanvullend geboorteverlof doorgevoerd.

Het betaald ouderschapsverlof is een uitwerking van een Europese richtlijn voor een betere werk-privébalans. Werknemers hebben alleen in het eerste levensjaar van het kind recht op de uitkering. Bij adoptie of pleegzorg is dit tot één jaar na opname van het kind in het gezin, mits het kind jonger is dan acht jaar. De uitkering bedraagt 50% van het dagloon en is gemaximeerd op 50% van het maximumdagloon. Het uitkeringspercentage kan voor de inwerkingtreding van de wet nog worden verhoogd tot 70%. De Eerste kamer heeft hier eerder een motie voor aanvaard.

Verlof blijft doorlopen gedurende reactietermijn

Daarnaast is één wijziging van de WAZO al direct ingegaan. Deze toevoeging betreft het intrekken of stopzetten van het aanvullend geboorteverlof (artikel). Dit kan in twee situaties:

  • De werknemer neemt zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- of pleegzorgverlof op.
  • De werknemer krijgt te maken met onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld een sterke daling van het gezinsinkomen. Ook ziekte geldt als een onvoorziene omstandigheid.

De werknemer vraagt het verzoek tot stopzetting of intrekking schriftelijk aan bij de werkgever, die vier weken de tijd heeft om op dit verzoek te reageren. Het verlof blijft gedurende de reactietermijn van vier weken gewoon doorlopen.

Weigeren mag alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang

Werkgevers mogen een verzoek tot intrekking of stopzetting vanwege opname van een andere verlofvorm niet weigeren. Bij het stopzetten of intrekken vanwege onvoorziene omstandigheden mag dit wel, maar alleen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. In beide gevallen vervalt het aanvullend geboorteverlof als de werknemer het verlof niet binnen zes maanden na de bevalling van de partner opneemt. In een cao kunnen afwijkende afspraken staan over het vervallen van het verlof.

Vragen neem direct contact met ons op

 

Bron HR-rendement | SZW

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op