Op 1 oktober 2021 stopt het kabinet met de coronasteunmaatregelen voor bedrijven. In de afgelopen anderhalf jaar konden ondernemers een beroep doen op de NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen, maar die worden in het vierde kwartaal van 2021 dus niet verlengd. Wel komt er nog een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s, als deze ook na 1 oktober niet open kunnen.

Naast steunmaatregelen die stoppen, worden andere verlengd of gewijzigd. Zo wordt de mogelijkheid om onbelaste vaste reiskostenvergoeding te verstrekken aan werknemers die hoofdzakelijk thuiswerken, opnieuw verlengd tot 1 januari 2022.
Bedrijven die door andere oorzaken dan corona in kortdurende problemen komen, kunnen straks weer Werktijdverkorting aanvragen. Die regeling was tijdens de coronacrisis tijdelijk buiten werking gesteld.

Door de creativiteit van ondernemers en de ruime coronasteunpakketten, hoefden levensvatbare bedrijven waarvan de omzet grotendeels wegviel, geen mensen te ontslaan. Hierdoor zijn de werkloosheidscijfers laag, net als het aantal faillissementen. De economie groeit weer uitbundig en er zijn meer openstaande vacatures dan werklozen. Het kabinet denkt dat doorgaan met de steunmaatregelen, het herstel in de weg staat. Daarom eindigt het steunpakket op 1 oktober 2021.

Sommige steunmaatregelen blijven
In het vierde kwartaal blijft een aantal ondersteunende regelingen nog wel van kracht, om de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderen en om de aanpassing van bedrijven mogelijk te maken die moeten ondernemen in een veranderde wereld ten opzichte van begin 2020.

Overzicht wijzigingen coronamaatregelen 4e kwartaal 2021
Garantieregelingen blijven van kracht
 • De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht.
 • Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.
Belastingen
 • De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober 2021, zoals eerder aangekondigd.
 • Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.
 • De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd.
 • Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.
 • Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.
Nachtclubs en disco’s
 • Het kabinet werkt aan een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s, als deze ook na 1 oktober niet open kunnen. Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is.
 • Of het allemaal op tijd gaat lukken, valt te bezien, want het kabinet waarschuwt dat de regeling ‘zeer complex is en veel vraagt van de uitvoeringsorganisaties’. Het moet nog blijken wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.
Beëindiging Tozo
 • Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen.
 • Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.
Terugkeer Werktijdverkorting
 • De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort.
 • De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.
Aanvullend sociaal pakket
 • Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden.
 • Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk.
 • Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen.

Bron Prsoneelsnet