• Alle HR services op één plek
 • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
 • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
zorgverlof

18 november 2021

Personeelsdossier op orde?

Het personeelsdossier: hoofdpijndossier? Welnee, houd je aan de regels en zorg ervoor dat het dossier van je werknemer up-to-date is. Stap in ieder geval niet in deze vijf valkuilen.

1. Geen gespreksverslag
Zit het functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek erop en ga je weer over tot de orde van de dag? Stop! Zorg áltijd voor een ondertekend gespreksverslag in het personeelsdossier. Ondernemers komen altijd tijd tekort, maar dit is tijd die zich duur terugbetaalt. Wil jij van je personeel af en voldoet het dossier niet aan de eisen? Dan kun je bij de kantonrechter niet aantonen dat er een gegronde reden is voor het beëindigen van een dienstverband.

2. Wet werk en zekerheid negeren
Bouw een dossier van je werknemer op dat voldoet aan de eisen die de Wet werk en zekerheid (Wwz) stelt. Wil jij wegens disfunctioneren van hem af en is de dossieropbouw niet volgens de Wwz-regels? Een kantonrechter zal het arbeidscontract dan niet ontbinden. Hoe bouw je een goed personeelsdossier op? Maak bij een nieuwe werknemer direct een (digitaal) dossier aan. Dit moet er in ieder geval in staan:

 • persoonlijke gegevens, contracten en arbeidsvoorwaarden
 • duidelijke functieomschrijving
 • functioneren en ontwikkeling: verslagen van jaarlijkse functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, verbetertrajecten
 • alle correspondentie met de werknemer, ook officiële waarschuwingen en e-mails
 • verzuimoverzicht
 • diversen en bijzonderheden

3. Medische gegevens opnemen
Is je werknemer ziek? Het is verboden om medische gegevens op te nemen in het personeelsdossier. Je mag wel een verzuimoverzicht bijhouden, hoe vaak en hoe lang iemand ziek is. De oorzaak van ziekteverzuim valt onder het medisch geheim. Dit wordt door een arbodienst bewaard.

4. Onvolledig en verouderd personeelsdossier
In de waan van de dag vergeet je net dat ene gesprek vast te leggen. Later blijkt dit gesprek cruciaal in een ontslagprocedure. Helaas komt het nog te vaak voor… Wees volledig en zorg dat het personeelsdossier actueel is. Als er sprake is van ontslag wegens disfunctioneren, moet je namelijk deze zaken kunnen aantonen:

 • Je hebt de werknemer tijdig laten weten dat hij niet voldoende functioneert.
 • Je hebt de werknemer voldoende in de gelegenheid gesteld om zijn functioneren te verbeteren.
 • Het gebrekkige functioneren van de werknemer is niet het gevolg van onvoldoende zorg van de werkgever voor arbeidsomstandigheden.
 • Het gebrekkige functioneren houdt geen verband met een gebrek aan scholing.
 • Herplaatsing (eventueel na scholing) in een andere functie is niet mogelijk.

5. Slechte beveiliging van persoonsgegevens
Een personeelsdossier bevat privacygevoelige informatie. Daarom moet je je houden aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Check of je voldoet aan deze privacywet. In verband met het personeelsdossier geldt het volgende:

Werkgevers…

 • zijn verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier;
 • mogen niet meer gegevens in het personeelsdossier vastleggen dan nodig is, en de gegevens moeten ter zake doen;
 • moeten de werknemers informeren, onder andere over welke gegevens zij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond;
 • moeten de persoonsgegevens passend beveiligen, zodat ze niet verloren raken of in verkeerde handen terechtkomen;
 • mogen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is;
  moeten werknemers de mogelijkheid bieden hun gegevens in te zien – dit geldt in principe voor het gehele personeelsdossier – en eventueel te corrigeren, te beperken of te verwijderen;
 • moeten werknemers afzonderlijk wijzen op het recht van bezwaar bij de verwerking van gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang;
 • moeten werknemers in voorkomende gevallen de mogelijkheid bieden hun recht op dataportabiliteit uit te oefenen.

Vragen neem met ons contact op. Wij adviseren u graag.

Bron: ondernemen met personeel

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op