• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Zorgverlof

18 september 2023

Premies Werkhervattingskas dalen per 2024

Instroom in ZW en WGA bepaalt premie

Eind 2023 stuurt de Belastingdienst een beschikking naar alle grote en middelgrote organisaties met hun exacte premie voor 2024. De hoogte van de Whk-premie hangt voor hen namelijk geheel of deels af van het aantal werknemers dat vanuit de organisatie de ZW en WGA instroomt. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie. Zij krijgen die in december via een mededeling van de Belastingdienst. Werkgevers kunnen hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2024 ook zelf al berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

Kleine, middelgrote en grote werkgevers

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie over het jaar 2024 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende algemeen geldende parameters vastgesteld:

  • Gemiddelde premieplichtig loon: € 37.700
  • Grens kleine/middelgrote werkgever: € 942.500
  • Grens middelgrote/grote werkgever: € 3.770.000

Eigenrisicodrager

Je kan er voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en de WGA, of één van beide. De premie op de beschikking of mededeling van de Belastingdienst is dan nihil. Je bent dan wel zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kan je vervolgens wel weer bij een particuliere verzekeraar verzekeren. Als je vanaf 2024 eigenrisicodrager willen worden, moet je dit vóór 2 oktober 2023 aanvragen.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op