• Alle HR services op één plek
 • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
 • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
2023 all4people

21 september 2022

Prinsjesdag: de arbeidsrechtelijke highlights

Wat heeft het kabinet in petto voor het arbeidsrecht in 2023? In de Prinsjesdagstukken worden weinig wijzigingen aangekondigd, er wordt veelal voortgeborduurd op de aangekondigde koers.

Voor de afdeling HR of P&O zijn de volgende punten van belang.

 • Een vaste baan moet de norm worden, om zo het aangaan van duurzame arbeidsrelaties te stimuleren zodat werkenden meer werk- en inkomenszekerheid ervaren.
 • Het kabinet wil echte zelfstandigen de ruimte geven en ondersteunen en schijnzelfstandigheid tegengaan. In 2023 volgt de uitwerking van de aangekondigde ambities.
 • Met een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus moeten misstanden in de uitzendsector worden aangepakt. Om een certificaat te verkrijgen en behouden, moeten uitleners aantonen dat zij voldoen aan de Certificaatnormen. Inleners moeten aantonen dat zij met gecertificeerde bedrijven werken.
 • Binnen de STAP-regeling komt extra geld voor mensen die maximaal een mbo-diploma hebben op niveau 4.
 • Gelijke beloning: vooruitlopend op een Europese richtlijn loontransparantie, gaat het kabinet de Nederlandse uitwerking van dit voorstel voorbereiden.
 • Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 met 10,15%. Om werken lonender te maken verhoogt het kabinet de arbeidskorting. Het kabinet trekt hiervoor structureel 500 miljoen euro uit.
 • Compensatie van betaalde transitievergoedingen wegens ziekte treedt niet voor 1 januari 2024 in werking. Het blijkt buitengewoon complex, komende periode wordt verder onderzocht of inwerkingtreding op 1 januari 2024 mogelijk is.
 • Het concurrentiebeding moet worden hervormd, het streven is om de Tweede Kamer hierover in 2023 te informeren.
 • Het wetsvoorstel waarmee het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de RIV-toets, moet parlementair worden behandeld. Dit is op zijn vroegst mogelijk in 2023.

 

Bron XpertHR

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op