bel ons
Spoor2 all4peopler

Re-integratie
2ᵉ spoor

Soms is er sprake van langdurig verzuim. Heeft de Arbeidsdeskundige vastgesteld dat er binnen uw bedrijf te weinig mogelijkheden zijn of heeft het 1e jaar van ziekte geen oplossing gebracht? Dan dient u uw werknemer te ondersteunen naar een andere baan buiten uw bedrijf.

Onze re-integratie 2e Spoortrajecten hebben een hoog succespercentage. Dit is te danken aan onze persoonlijke aandacht, ervaren coaches, ons ruime netwerk en kennis van de wetgeving en UWV eisen. Wil jij als werkgever helemaal ontzorgt worden in dit traject? Kies dan voor onze expertise.

Neem contact op

Wat, waarom en wanneer 2e spoor?

Wanneer je werknemer langer dan een jaar ziek is ben je als werkgever verplicht om de werknemer te ondersteunen door middel van een re-integratie 2e spoor traject. Dit is vanuit de Wet Verbetering Poortwachter bepaald. Als eerste wordt er gekeken naar de re-integratie van de werknemer in zijn eigen baan bij de eigen werkgever. Als dat niet lukt, zoekt de werkgever vervolgens naar passend werk op een andere plek binnen het bedrijf. Dit heet het 1e spoor.

Als dit niet passend is volgt re-integratie 2e spoor. Wij begeleiden de werknemer tot het einde van de wachttijd, met ons innovatieve programma bij re-integratie 2e spoor (Spoor2) naar een baan buiten het eigen bedrijf. Je kunt je als werkgever voorstellen dat dit een traject is dat zorgvuldig begeleidt dient te worden. Het is specifieke materie, want als je niet of niet voldoende voldoet aan de wettelijke verplichtingen, dan legt UWV een sanctie op. Dit kan zelfs een extra jaar loondoorbetaling zijn en dat wil je natuurlijk niet.

Soms realiseren werknemers zich niet dat een te vroeg of onterecht ingezet tweede spoortraject kan leiden tot een loonsanctie. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Eerste en tweede spoor kunnen overigens naast elkaar lopen, bijvoorbeeld omdat er nog kans is op herstel voor het eigen werk, maar er al wel sprake is van ziekte die meer dan een jaar duurt.

Onze tweede spoor experts helpen je medewerkers snel naar een andere baan, daarnaast zorgen zij voor een UWV-proof dossier. Niet onbelangrijk toch. Je wilt tenslotte geen loonsanctie!

Hoe verloopt een re-integratietraject bij all4people?

All4people.nl biedt een effectief en innovatief re-integratietraject 2e spoor aan. In dit 6 tot 12 maanden durende traject van werk naar ander werk zetten we persoonlijke coaching, beeldcoaching, trainingen en diverse middelen in om de medewerker optimaal te begeleiden.

Unieke begeleiding door all4people.nl

Wat ons uniek maakt is onze persoonlijke aanpak. Onze coaches zijn allemaal zeer ervaren en stellen het traject op maat samen. We brengen de vaardigheden, achtergrond en beperkingen in kaart en kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet. Daarnaast maken wij gebruik van ons netwerk zodat onze persoonlijke aanpak ervoor zorgt dat vele tweede spoortrajecten resulteren in passend nieuw werk.

 • Online loopbaanassessment om werknemers te adviseren bij het maken van carrièrekeuzes en ze op de juiste plek te krijgen;
 • Online loopbaanplatform met beeldcoaching en vacaturebank;
 • Maatwerk voor zowel werkgever als werknemer;
 • Groot regionaal en landelijk netwerk;
 • Ruime UWV-ervaring en UWV-proof dossier
 • Hoge tevredenheid kandidaat en hoge tevredenheid werkgever;
 • Jobhunten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar passend werk.

We kunnen dus zeer brede ondersteuning bieden voor een tweede spoor traject. Samen gaan we aan de slag met één gezamenlijk doel: ander werk scoren!

Wat zijn de kosten voor een 2e spoor re-integratietraject?

Bovenstaande begeleidingsmogelijkheden voor 2e spoor hebben inmiddels hun effectiviteit bij vele andere ondernemers bewezen. Vandaar dat al deze aspecten onderdeel zijn van ons in-huis ontwikkelde innovatieve 2e spoor re-integratietraject. Vanzelfsprekend bestaat de aanpak uit een aantal vaste onderdelen en acties. Maar de invulling van ieder traject wordt altijd afgestemd op de situatie van de werknemer en je onderneming. Op basis hiervan stellen wij het traject en de prijs samen.

Een ding is al wel zeker: all4people.nl gaat voor een actieve, doortastende en voortvarende aanpak!

Wanneer is een re-integratietraject succesvol?

Een 2e spoor traject is succesvol wanneer een werknemer dankbaar uit dienst gaat en tevreden is met zijn nieuwe baan. En wanneer u als werkgever geen loonsanctie vanuit het UWV krijgt opgelegd. Dankzij ons sterke werkgeversnetwerk waarin dagelijks vacatures beschikbaar komen zijn er veel kansen.

Denk bijvoorbeeld aan een stage of een dag meelopen bij de potentiële werkplek. Een tweede spoortraject maken we samen succesvol! Vragen over ons re-integratie traject voor één van je werknemers? Neem dan vrijblijvend contact op met all4people.nl, we helpen je graag op weg!

Wat zit standaard in ons traject?

 • Uitgebreide intake en plan van aanpak
 • Maken van een loopbaanassessment
 • Toegang tot ons online loopbaanplatform
 • Arbeidsmarktonderzoek
 • Face to face en online coaching
 • Training social media en netwerken
 • Training motivatiebrief en cv
 • Training hét sollicitatiegesprek
 • Jobhunten
 • Meeliften op het netwerk all4people
 • Wij zorgen voor een UWV-proof dossier
Neem contact op

Wij staan voor je klaar

Neem contact op met Mandy

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op