• Alle HR services op één plek
 • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
 • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people Personeelsbeleid

18 november 2021

Regeling compensatie transitievergoeding

De wet en de regeling betreffen de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslaan vanaf 1 juli 2015.

Termijnen

In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Aanvragen die worden ingediend voordat de volledige vergoeding is verstrekt of die meer dan zes maanden na de verstrekking zijn ingediend worden afgewezen. Maar als de aanvraag als de aanvraag voor 1 oktober 2020 is ingediend en de vergoeding voor 1 april 2020 aan de werknemer is verstrekt, geldt dit niet.

Ook staan in de regeling dat het UWV binnen 6 maanden moet beslissen op een aanvraag.

Te verstrekken documenten voor compensatie transitievergoeding

In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen. Het UWV  moet in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

De werkgever moet dus de volgende gegevens verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer. Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zoals de beschikking van de kantonrechter, het UWV of de vaststellingsovereenkomst.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Met de wet en de regeling worden drempels weggenomen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, de berekening en betaling van de transitievergoeding bewaren.

Bron HR rendement

 

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op