• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Zorgverlof

3 februari 2022

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

Wat is SLIM

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders aankijken tegen scholing en ontwikkeling van medewerkers. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen.

Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

Vanaf 1 maart 2022 is het voor het MKB opnieuw mogelijk deze subsidie aan te vragen. Projecten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld;

  • De doorlichting van de onderneming ten aanzien van opleidings- of ontwikkelbeleid vanuit het perspectief van de organisatie.
  • Een bedrijfsscan die inzichtelijk maakt wat je nu en in de toekomst nodig hebt van medewerkers om (strategische) doelen te behalen, onderscheidend te zijn t.o.v. concurrenten of medewerkers aan te treken.
  • Het opstellen van functie- en competentieprofielen en daaraan gekoppelde persoonlijke ontwikkelplannen.

Elke MKB-ondernemer kan van 1 tot en met 31 maart 2022 een subsidieaanvraag indienen.

Wat is er subsidiabel?

De SLIM-subsidie vergoedt tussen de 60% en 80% van de subsidiabele kosten. Voor MKB-ondernemers geldt een maximale vergoeding tot €25.000.

All4people ontzorgt je bij het gehele proces. Wij schrijven de aanvraag, verzorgen de uitvoering en dienen einddeclaratie in.

Vragen neem contact met ons op!

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op