Als werkgever kun je vanaf 1 juli 2020 in meer gevallen de kosten voor de transitievergoeding verlagen. Zo mogen kosten voor activiteiten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert nu via een apart besluit nog een al eerder aangekondigde wijziging in voor de transitievergoeding: Per 1 juli 2020 kan werkgever meer verschillende kosten van de transitievergoeding afhalen.

Vergroten van de inzetbaarheid binnen de eigen organisatie

Kosten die je hebt gemaakt voor activiteiten die de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie vergroten, zijn al onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de transitievergoeding.

Per 1 juli 2020 kan je als werkgever ook kosten gericht op een bredere inzetbaarheid van de werknemer binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld met het oog op een andere functie, op de transitievergoeding in mindering brengen. Vaak gaat het om scholingskosten. Een voorbeeld als je de managementopleiding van een werknemer hebt betaald, terwijl de werknemer op dat moment geen manager was. Eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer, ook als deze inmiddels een managementfunctie uitvoert, dan kan je als werkgever deze opleidingskosten aftrekken van de transitievergoeding.

Scholing gericht op inzetbaarheid belangrijk door coronacrisis

De wijziging maakt het aantrekkelijker om werknemers verbredende scholing aan te bieden. Door de scholing zou de werknemer makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden en dat is één van de doelen van de transitievergoeding. Vanwege de coronacrisis is dit nog belangrijker geworden. Het kabinet heeft in de Tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW) een inspanningsplicht opgenomen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan scholing. Deze scholingskosten kan je ook in mindering brengen op de transitievergoeding.

Je mag scholingskosten die zijn gemaakt voor het verbeteren van de werknemer in zijn huidige functie niet op de transitievergoeding in mindering brengen. Deze kosten zijn namelijk niet gericht op het vergroten van de brede inzetbaarheid van de werknemer binnen en buiten de organisatie. Ook inzetbaarheidskosten die je hebt gemaakt voor de re-integratie van werknemer, mogen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Vragen neem vrijblijvend contact met ons op

Bron Hr rendement