bel ons
Vacature all4people
vacature gesloten

Tactisch informatieanalist toezicht en handhaving

 • De Omgevingsdienst regio Utrecht
 • Utrecht
 • Fulltime | 32 - 36 uur

We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wie zijn we en wat doen we?

De ODRU ondersteunt vijftien gemeenten bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. Welke taken dat allemaal zijn, kun je hier zien. We doen ons werk met 160 vaste collega’s en een groot aantal inhuurkrachten. Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatiefilmpje en hier wat de ODRU in 2021 allemaal heeft gedaan. Hoe de organisatie is ingericht zie je hier.

Op welke afdeling kom je te werken?

De afdeling Integraal Toezicht & Handhaving is opgebouwd uit een viertal clusters: MKB, Industrie, Bouw, Asbest en Bodem en het cluster Programmering. Als tactisch analist werk je binnen het cluster Programmering. Dit cluster heeft een sturende en ondersteunende rol binnen de afdeling. Hier vindt onder meer de voorbereiding, uitrol, rapportage en evaluatie plaats van outcome gericht toezicht. Je neemt deel aan het business intelligence team (het BI-team). Dit is een afdeling overstijgend SCRUM-team waar je sparringpartners vindt en waar sturings-, monitorings- en verantwoordingsinformatie wordt ontsloten ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Wat ga je doen?

Samen met een collega informatieanalist werk je aan het vormgeven van voorspellende analyses waarmee je (andere) inzichten inbrengt en sturing geeft aan het programmatische toezicht van de ODRU. Je bundelt de beschikbare data samen met collega’s van vergelijkbare (lokale) overheidsorganisaties en onderzoekspartijen. Door die data op een slimme en creatieve manier te gebruiken en te analyseren vinden jij en je teamleden patronen. Deze patronen zijn de bouwstenen voor ons informatiegestuurde en risicogerichte toezicht. Je denkt hierbij automatisch in doelen en resultaten!

De resultaten van jouw werkzaamheden hebben direct invloed op het werk van je collega’s en dragen bij aan een efficiëntere en effectievere manier van toezicht houden. Zo draagt ook de afdeling ITH  bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

Hoe ziet jouw takenpakket eruit?

Als informatieanalist van de ODRU heb je, in afstemming met je collega informatieanalist,  de volgende taken:

 • Je vertaalt wensen en behoeften uit projecten binnen de afdeling naar relevante statistische modellen waarmee je analyses uitvoert.
 • Je analyseert bruikbare informatie uit interne en externe databronnen.
 • Je doet waar nodig onderzoek naar bedreigingen en risico’s voor de leefomgeving.
 • Je denkt mee over een risico-analysemodel voor de afdeling en waar nodig maak je er zelf een.
 • Je verrijkt het risico-analysemodel met externe bronnen.
 • Je evalueert het risico-analysemodel en zorgt ervoor dat het blijvend wordt doorontwikkeld.
 • Je zorgt ervoor dat de rest van de afdeling voldoende is aangesloten op jouw
  analyse(resultaten).

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

 • Je brengt het naleefgedrag van een branche of bedrijf in kaart en adviseert over de risico’s die je ziet.
 • Je adviseert de inspecteurs en bepaalt van welke aanpak het beste resultaat te verwachten valt.
 • Je bouwt een app in Qlik Sense waarmee je de naleefproblematiek binnen een gemeente en/of branche visualiseert.
 • Je helpt ons verder in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de brancheplannen.

Wanneer hebben wij een match?

Samenwerken en teamgeest is binnen onze organisatie een groot goed. We zoeken dan ook uitdrukkelijk een collega die energie haalt uit het samen zo goed mogelijk uitvoeren van onze taken. Als zelfstandige medewerker zie je kansen, ben je nieuwsgierig, heb je lef en ga je creatief om met (nieuwe) situaties. Je neemt anderen graag werk uit handen en bent dienstverlenend en klantgericht. Je bent cijfermatig ingesteld en vindt het leuk om met digitale systemen te werken. Je denkt in mogelijkheden en bent digitaal intelligent. Je bent communicatief sterk, niet alleen mondeling maar ook op papier. Door binnen de ODRU onze kennis en ervaring met elkaar te delen, zorgen we voor een continue verbetering van onze kwaliteit. Jouw persoonlijkheid helpt ons daarbij.

Als jij je in deze beschrijving herkent dan kan het maar zo zijn dat wij elkaar gaan vinden.

Mocht je (nog) niet volledig voldoen aan dit profiel maar denk je dat je wel geschikt bent, dan nodig we je toch van harte uit om te reageren op deze vacature en plannen we graag een kennismaking met jou.

Hoe is het om bij de ODRU te werken?

Vier collega’s vertellen je graag met hoeveel plezier zij bij de ODRU werken.

vacature gesloten

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op