• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people HR

15 maart 2023

Vervallen vakantiedagen automatisch?

Vakantiedagen vervallen automatisch als ze anderhalf jaar oud zijn. Als je dat onsympathiek vindt, mag je dan van deze regel afwijken?

Jazeker mag dat. Bij vakantiedagen is het altijd belangrijk om onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, omdat voor beide andere regels gelden. In de wet staat inderdaad dat (alleen) wettelijke vakantiedagen – vier werkweken per jaar waar iedere werknemer recht op heeft – vervallen als ze op 1 juli van het jaar waarna ze zijn opgebouwd, niet opgenomen zijn. Deze regel was bedoeld om werknemers aan te sporen om daadwerkelijk vakantie op te nemen.

Maar in de praktijk blijkt dat rechters niet zomaar bereid zijn om werknemers hun vakantiedagen te ontzeggen. Een werkgever moet een werknemer actief geïnformeerd en gewaarschuwd hebben dat vakantiedagen bijna gaan vervallen. Een algemeen berichtje op intranet volstaat meestal niet. Als je ziet dat een werknemer tegen 1 juli nog wettelijke dagen van het voorgaande jaar over heeft, dan moet je hem erop wijzen dat hij ze kwijt is als hij ze niet voor 1 juli opneemt. Dan moet hij natuurlijk ook nog wel in de gelegenheid worden gesteld om vakantie op te nemen. Als dat allemaal niet is gebeurd, dan vervallen de vakantiedagen toch niet.

Al met al best een toestand en inderdaad niet al te sympathiek om je werknemer te dwingen om vakantiedagen op te nemen. Maar gelukkig kan je er ook voor kiezen om deze vervalregel niet toe te passen. Belangrijk is wel dat je erop let dat medewerkers geregeld vrij nemen. Dat is wel zo gezond.

Vragen neem direct contact met ons op

Bron xperthr

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op