Vanaf 1 juli 2019 hebben alle medewerkers van 21 jaar en ouder recht op het wettelijk minimumloon. De overheid verlaagt hiermee opnieuw de startleeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen.

Het minimumloon voor 21-jarigen is door de wijziging gestegen: het bruto maandbedrag voor een volledig dienstverband gaat van € 1.373,45 naar € 1.635,60, een stijging van ruim 19%. Werknemers onder de 21 hebben nog altijd recht op het minimumjeugdloon.

Het minimumloon wordt aangepast op 1 juli 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor volwassenen (nu dus vanaf 21 jaar!) gaat iets omhoog. Bij een volledig dienstverband gaat het nu om 1.635,60 euro bruto per maand.

Het minimumjeugdloon stijgt ook, in een aantal gevallen zelfs fors. Er zijn met name grote verhogingen bij 18-, 19- en 20-jarigen.

Minimumloon per maand fulltime

Leeftijd 1 jan 2019 1 juli 2019
Vanaf 22 jaar € 1.615,80 € 1.635,60
21 jaar (minimumjeugdloon) € 1.373,45 € 1.635,60
20 jaar (minimumjeugdloon) € 1.131,05 € 1.308,50
19 jaar (minimumjeugdloon) € 888,70 € 981,35
18 jaar (minimumjeugdloon) € 767,50 € 817,80
17 jaar (minimumjeugdloon) € 638,25 € 646,05
16 jaar (minimumjeugdloon) € 557,45 € 564,30
15 jaar (minimumjeugdloon) € 484,75 € 490,70