• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people

12 juli 2022

Vragen over de wijziging van de Wet flexibel werken per augustus 2022

Werknemers kunnen vanaf augustus 2022 een verzoek doen om een contract ‘met een meer zekere en voorspelbare arbeidsomvang’. Wat houdt dit precies in?

Hoe wordt de Wet flexibel werken gewijzigd door de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

In de Wet flexibel werken wordt een nieuw artikel 2b ingevoegd. Daarin staat dat de werknemer die 26 weken in dienst is, kan verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Wat zijn voorbeelden van een verzoek om meer zekere en voorspelbare voorwaarden?

Op basis van de nieuwe regels kan een werknemer bijvoorbeeld vragen om een vast contract of een contract met een vaste arbeidsomvang .

Wat gebeurt er als je niet reageert op een verzoek om meer zekere en voorspelbare voorwaarden?

Er zijn geen criteria waaraan een verzoek moet voldoen of wanneer een werkgever een verzoek moet inwilligen of kan afwijzen. Het is wel belangrijk om te reageren op het verzoek. Reageert de werkgever niet of niet op tijd, dan wordt het werk van de werknemer overeenkomstig het verzoek aangepast .

Hoe vaak mag een werknemer een verzoek doen om meer zekere en voorspelbare voorwaarden?

De werknemer mag niet steeds opnieuw dit soort verzoeken doen. Pas een jaar nadat een verzoek is ingewilligd of afgewezen mag de werknemer opnieuw een verzoek doen .

Wat moet je als werknemer nu regelen i.v.m. de wijziging van de Wet flexibel werken per augustus 2022?

Het raadzaam om werknemers te informeren over de wetswijziging en een regeling op te stellen waarin is aangegeven hoe werknemers na 1 augustus een verzoek kunnen doen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op