• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Foto

28 november 2021

Waar mogen werknemers nog roken in 2022

Vanaf 1 januari 2022 gelden er aangescherpte regels voor roken op het werk. Werkgevers mogen dan niet langer roken faciliteren door inpandige rookruimtes aan te wijzen. Achterliggend doel van de uitbreiding van het rookverbod is het realiseren van een rookvrije generatie in 2040.

De maatregel geldt voor álle organisaties: zowel overheidsinstellingen als bedrijven moeten hun rookruimtes sluiten.

Privéruimtes vallen buiten rookverbod

Voor het sluiten van de rookruimtes hoeven werkgevers niet te wachten tot 1 januari 2022. Eerder sluiten mag ook. Daarbij is de vraag hoever het verbod precies reikt. In principe gaat het om alle afsluitbare ruimtes binnen het bedrijfsgebouw die als rookplek zijn aangewezen. Maar zijn er in het gebouw ook privéruimtes, dan vallen deze buiten het rookverbod. Bijvoorbeeld zorginstellingen kunnen hiermee te maken hebben. Ook de thuiswerkplek valt buiten het verbod.

Rokers moeten overlast voor collega’s voorkomen

Werkgevers doen er verstandig aan om de werknemers te betrekken bij een wijziging van het rookbeleid. Zij kunnen meedenken over de alternatieven en eventuele preventieve maatregelen. Rokers zullen in de eerste plaats interesse hebben in de alternatieven. Werknemers mogen in ieder geval op de openbare weg – dus buiten het bedrijfsterrein – roken, met als kanttekening dat zij moeten voorkomen dat de rook naar binnen trekt en alsnog overlast veroorzaakt bij collega’s. Ook buiten op het bedrijfsterrein zelf mag gerookt worden, op voorwaarde dat de werkgever dit toelaat. De werkgever kan bijvoorbeeld een (niet afgesloten) abri op het bedrijfsterrein als rookplek aanwijzen.

Ernstige overtreding heeft boete tot gevolg

Gaan werkgevers te laconiek om met het rookverbod, dan krijgen ze mogelijk problemen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op de naleving van het rookverbod. Controles vinden steekproefsgewijs en onaangekondigd plaats, zo meldt de toezichthouder op zijn website. Blootstelling aan tabaksrook wordt als ernstige overtreding gezien, met een boete tot gevolg. De hoogte van de boete verschilt per situatie en organisatie. De NVWA richt zich nadrukkelijk niet op een werknemer die op een verkeerde plek rookt, maar op de werkgever, omdat die verantwoordelijk is voor het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod.

Bron HRrendement

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op