• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Generatiepact

11 juli 2024

Wat is een Generatiepact

In sommige cao’s is een ‘generatiepact’ opgenomen. Wat houdt dat precies in?

  1. Wat is een generatiepact?

In sommige cao’s is een ‘generatiepact’ opgenomen. Dit is een regeling waarbij oudere werknemers vanaf een bepaalde leeftijd minder kunnen gaan werken met behoud van (een percentage van het) salaris en volledige pensioenopbouw. Voor de vrijgekomen uren neemt de werkgever een instromer (vast) in dienst. Hoe een generatiepact wordt afgesproken verschilt per sector of bedrijf. Is er geen cao dan kan een werkgever een dergelijke regeling zelf opstellen. Bij een dergelijke regeling heeft de ondernemingsraad dan instemmingsrecht.

  1. Hoe maakt een oudere werknemer gebruik van afspraken in het generatiepact?

Een generatiepact wordt afgesproken in een cao en verschilt per sector of bedrijf. In de cao staat dan (bijvoorbeeld) dat een (oudere) werknemer korter gaat werken tegen een bepaald percentage van het oorspronkelijke salaris en met behoud van de volledige pensioenopbouw.

De oudere werknemer kan op basis van de cao een verzoek indienen bij de werkgever om gebruik te maken van de regeling. Bij de cao is soms een voorbeeld addendum opgenomen dat de werkgever kan gebruiken om individuele afspraken hierover met werknemer vast te leggen en toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst.

  1. Wat houdt een generatiepact in voor een jonge werknemer?

Doordat een oudere werknemer minder gaat werken, komen er uren vrij. De werkgever kan daarvoor een jonge werknemer (in vaste dienst) aannemen. De cao bevat meestal geen regels daarover, maar de bedoeling van de regeling wordt uitgelegd in de onderhandelingen. Vaak is er een website met informatie over het generatiepact, zoals in de metaalsector

  1. Wat is een voorbeeld van een generatiepact?

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft in de cao een generatiepact opgenomen. Bij deelname wordt de formele arbeidsduur teruggebracht naar 80%, de werknemer ontvangt 90% van het loon en de pensioenopbouw blijft 100% van de oorspronkelijke arbeidsduur. De werkzaamheden van de werknemer worden aangepast aan de resterende arbeidsduur.

Een werknemer met een belastende functie kan maximaal 4 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd de keuze maken om deel te nemen aan het generatiepact. De minimale arbeidsduur om hiervoor in aanmerking te komen is 24 uur.

Een belastende functie uit het generatiepact (80/90/100%) in de cao GGZ is in elk geval:

  • een direct cliëntgebonden functie in de begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling
  • een functie in de beveiliging en schoonmaak

Ook in de cao ziekenhuizen is generatiebeleid opgenomen.

  1. Kun je afwijken van een generatiepact?

Een generatiepact wordt afgesproken in een cao en verschilt per sector of bedrijf. In de cao is meestal een reglement voor het generatiepact opgenomen. Het kan zijn dat in de regeling afwijkingsmogelijkheden zijn opgenomen, check daarvoor de cao.

  1. Is er een voorbeelddocument of voorbeeldregeling van een generatiepact?

In sommige cao’s is een generatiepact neergelegd. Daarin staat dan wat het generatiepact inhoudt. In verschillende cao’s in de metaalsector is bijvoorbeeld een reglement generatiepact opgenomen.

Geldt er geen cao en wil je binnen je bedrijf een dergelijke regeling opnemen, dan kun je het reglement generatiepact in de cao’s als voorbeeld nemen.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op