• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
RI&E

7 april 2023

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?

In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) leg je vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in jouw bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueer je deze risico’s. Je onderzoekt hoeveel medewerkers er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang. Ook bekijk je hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij een RI&E maak je een plan van aanpak waarin je beschrijft welke maatregelen je neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Wat zegt de wet over de RI&E?

De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van de RI&E is opgenomen in artikel 5 van de Arbowet. In deze wet zijn een aantal algemene verplichtingen opgenomen voor het opstellen van de RI&E.

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

  • Alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
  • Het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument zoals opgenomen op rie.nl.

Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E wél laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige.

Uitvoeren van een RI&E

Voor de uitvoering van een RI&E kan je een deskundige van all4people inschakelen. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet deze dan getoetst worden door een gecertificeerde deskundige. Bij minder dan 25 medewerkers maken we gebruik van een branche-RI&E. Deze hoeft dan niet getoetst te worden.

Opstellen Plan van aanpak

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. Dus ook als je maar 2 werknemers in dienst hebt.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of je een RI&E en PvA hebt en of deze volledig zijn. Zijn de RI&E of het PvA onvolledig, omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen hierin opgenomen zijn? Dan kan de Inspectie hierop handhaven. Ontbreken de RI&E of het Plan van Aanpak voor jouw bedrijf? Dan kan de Inspectie direct een boete opleggen. Wij vanuit all4people helpen je bij het opstellen van het Plan van Aanpak. Dit om onnodige boets te voorkomen.

Wil je snel en praktisch een goede RI&E rapportage en Plan van aanpak?

Vraag vrijblijvend bij ons een offerte aan of neem contact met ons op voor meer informatie.

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op