• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Verzuim Arbo all4people

18 november 2021

Wat mag ik vragen bij ziekmelding van mijn werknemer

Je mag alleen vragen en registreren wat noodzakelijk is om te weten. Mensen hebben namelijk het recht om informatie over hun gezondheid zo veel mogelijk voor zichzelf te houden.

Noodzakelijke informatie

Het is noodzakelijk voor je als werkgever om informatie te hebben waarmee je kunt bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van jouw werknemer. En informatie om te laten beoordelen of u het loon moet doorbetalen. Die informatie mag u daarom ook vastleggen.

Concrete informatie die je mag vragen en registreren

Je mag de volgende informatie registreren over de zieke werknemer:

  • Het telefoonnummer waarop werknemer te bereiken is en het (verpleeg)adres.
  • Hoe lang werknemer denkt dat de ziekte gaat duren.
  • Wat zijn/haar lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
  • Of de ziekte van de werknemer verband houdt met een arbeidsongeval. Maar je mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat u de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie mogelijk kunt verhalen op de veroorzaker van het ongeval.
  • Of jouw werknemer onder 1 van de 4 vangnetregelingen valt op grond van de Ziektewet. Werknemer is daarbij niet altijd verplicht om te melden onder welke regeling hij/zij

 

Bron HRpraktijk

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op