• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
Wij-van-A4P-scaled-e1650454188538_bigger

Wet verbetering poortwachter 

Afspraak maken

De Wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen om zieke medewerkers zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. Daar heeft tenslotte iedereen baat bij. Deze wet schept alleen wel een aantal verplichtingen voor u en uw werknemer. Leeft u die niet goed of op tijd na? Dan loopt u het risico op een loonsanctie. En dat terwijl u uw handen al vol heeft aan de dagelijkse gang van zaken, met toch een werkkracht minder. Wilt u er zeker van zijn dat alles vanaf de ziekmelding goed is geregeld? Onze verzuimspecialisten nemen die zorg graag van u over. 

Waarom en wanneer Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om verzuim zo kort mogelijk te houden. Mocht uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek zijn, dan wordt er een WIA-aanvraag voor hem of haar ingediend. Voor de goedkeuring bekijkt het UWV eerst of u als werkgever alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter goed heeft nageleefd. Hieruit blijkt namelijk dat u er alles aan gedaan heeft om uw medewerker te laten re-integreren.

De activiteiten bestaan uit een aantal vaste contactmomenten die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zo legt u langzaam een goed onderbouwd dossier aan. Het UWV beoordeelt aan de hand hiervan of u beiden voldoende inspanning heeft geleverd. Is dit niet het geval, dan volgt daar mogelijk een loonsanctie op. Kortgezegd betekent dit dat u tot een jaar lang het salaris van de zieke werknemer moet doorbetalen. U mag hem of haar gedurende deze periode niet ontslaan. 

Verzuim, Wet verbetering poortwachter en het UWV

In het tweede kwartaal van afgelopen jaar nam het percentage ziekteverzuim volgens het CBS iets toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Zo steeg dit voor kleine bedrijven met 0,9% tot 3,7%. Bij middelgrote bedrijven gold er een toename van 0,6% naar 4,9% en voor grote bedrijven was er een toename te zien van 0,7% tot 6% in totaal. 

Voor u als werkgever is het belangrijk om hier op tijd op te anticiperen. Niet alleen omdat u vervanging nodig heeft om de werkzaamheden voort te zetten. Maar ook omdat het UWV bij langdurig verzuim een gezamenlijke inspanning vraagt van u en uw zieke werknemer. Met een aantal vaste contactmomenten, verdeeld over 2 jaar, helpt u uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk. 

Plan van aanpak en Wet verbetering poortwachter

Een van die belangrijke contactmomenten vindt plaats in week 8 na de ziekmelding. De wet verbetering poortwachter schrijft voor dat u dan samen met de medewerker een plan van aanpak opstelt. U maakt afspraken over de re-integratie-activiteiten en hun opvolging en legt deze vast. Zo weet u precies wat u van elkaar kunt verwachten in de komende periode. 

Wat de Wet verbetering poortwachter voorschrijft als uw medewerker 1 jaar ziek isNog een moment dat voor de Wet verbetering poortwachter belangrijk is, is wanneer uw medewerker 1 jaar ziek thuis is. Samen stelt u een eerstejaarsevaluatie op. Er wordt vanaf nu ook breder gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces; bijvoorbeeld naar werkzaamheden buiten de eigen functie. 

Wat de Wet verbetering poortwachter voorschrijft als uw medewerker 1 jaar ziek is

Al uw gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht om de zieke medewerker zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen. Is dit binnen de eigen organisatie, dan heet dit traject 1e spoor. Soms kan er echter gaandeweg blijken dat de oude functie van de werknemer niet meer passend is. Door de gevolgen van de ziekte kan hij of zij die bijvoorbeeld niet meer uitvoeren. We zullen er dan alles aan doen om een passende functie buiten uw organisatie te vinden. Deze vorm van re-integratie noemen we 2e spoor en is onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Ook hierin kunnen we u en uw medewerker intensief begeleiden. 

Wet verbetering poortwachter en re-integratie 2e spoor

Wilt u weten welke contactmomenten er nog meer van belang zijn? We hebben een schema opgesteld die inzichtelijk maakt wat de Wet verbetering poortwachter van u als werkgever verlangt.

Verzuim is een vak apart

Een volledig re-integratieverslag vereist dus een nauwgezette en correcte opvolging van de regels door zowel werkgever als werknemer. Dit loopt tot 2 jaar door, waarin er verplichte contactmomenten zijn en er aan specifieke richtlijnen moet worden voldaan. U dient deze zorgvuldig en op tijd na te leven. Het is dan ook verstandig om binnen uw organisatie iemand aan te wijzen die hiervoor verantwoordelijk is, de zogenaamde case manager. 

De kans is groot dat u als werkgever al een drukbezet schema heeft. Voor het UWV is dat alleen geen reden om afspraken te vergeten of onzorgvuldig uit te voeren. Bovendien is ziekteverzuim een specialistisch vakgebied. Een HR-medewerker is daarmee niet automatisch op de hoogte van alle regels en uitzonderingen in de Wet verbetering poortwachter staan. Weet u bijvoorbeeld hoe een plan van aanpak eruitziet? Of waar een eindejaarsevaluatie aan moet voldoen? En wat als een medewerker zijn kant van de afspraken niet nakomt? Dit uitzoekwerk kan tijdrovend zijn als arbo en verzuim niet uw vakgebied is. Wij zetten daarom graag onze expertise in.

Hoe all4people u kan helpen met het stappenplan Wet verbetering poortwachter

De arbodienst van all4people omvat betrokken arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzuimspecialisten die u volledig ontzorgen en onderling nauw samenwerken. Zij ontfermen ons vanaf de eerste ziekmelding over uw zieke werknemers en houden het schema en stappenplan voor de Wet verbetering poortwachter in de gaten. Zo hoort u ruim op tijd wanneer u actie moet ondernemen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de uitvoering gebeurt zoals de wet die voorschrijft. Op die manier begeleiden we u van begin tot eind. 

Door samen te werken met all4people haalt u dus kennis en specialistische ervaring in uw organisatie. U hoeft zich niet te verdiepen in de eisen die de Wet verbetering poortwachter stelt; wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dat scheelt tijd en het risico op fouten en bijbehorende sancties. Bovendien gaat het bij ziekteverzuim om uw personeel. Daar wilt u vanzelfsprekend goed voor zorgen; wat het verloop van het verzuim ook brengt. Een samenwerking met ons brengt u dan ook gemoedsrust en tijd. Bijvoorbeeld om het werk nog efficiënter in te richten om zo nieuw verzuim te voorkomen. 

Bent u benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Samen brengen wij uw behoeften in kaart, zodat we HR-advies op maat kunnen leveren bij alles er bij de Wet verbetering poortwachter komt kijken. 

Hoe helpen wij bij Wet van Poortwachter?

  • Aanmaak verzuimdossier
  • Eenvoudig verzuimsysteem
  • Vaste casemanager
  • Bewaking Wet Verbetering Poortwachter
  • Wekelijks contact met werkgever en werknemer
  • Meldingen aan verzekeraars en UWV
  • nog aan te vullen door all4people met concrete taken die bij deze wet horen

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op