• Alle HR services op één plek
  • Binnen 1 werkdag antwoord op jouw vraag!
  • Klantbeoordeling 4,7/5
bel ons
all4people Rijksoverheid

11 juni 2024

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 gaan er nieuwe regels in die relevant zijn voor het personeelsbeleid binnen organisaties. Het aantal wijzigingen is wel beperkt; het kabinet is al een tijd demissionair en de Eerste Kamer heeft een paar belangrijke wetsvoorstellen afgewezen.

De volgende veranderingen op het gebied van personeel en arbeid gaan in op 1 juli 2024:

  1. Organisaties met minimaal 100 werknemers krijgen te maken met een rapportageverplichting rondom ‘werkgebonden personenmobiliteit’. Na afloop van een kalenderjaar moeten zij bij RVO rapporteren over de kilometers die werknemers gereisd hebben voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer.
  2. Het minimumuurloon voor werknemers vanaf 21 jaar bedraagt per 1 juli bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten opzichte van het uurbedrag dat gold per 1 januari.
  3. UWV baseert de beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage voor een WIA-uitkering alleen nog op feitelijke verdiensten van een werknemer (praktische schatting). Door niet ook een theoretische inschatting te maken, creëert UWV tijd om meer WIA-claimbeoordelingen uit te voeren. Let op: deze maatregel is nog niet definitief.

Eerste Kamer beperkt hoeveelheid nieuwe regels

In april werd het wetsvoorstel voor een extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli afgewezen door de Eerste Kamer. Ook het voorstel voor de Wet werken waar je wilt en het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie overtuigden te weinig Eerste Kamerleden. Of het wetsvoorstel voor een verplicht vertrouwenspersoon hetzelfde lot wacht, is onduidelijk. Dit wetsvoorstel ligt nog steeds bij de Eerste Kamer.

Bron HR rendement

Gaan we samen aan het werk?

Neem Contact Op